A2SEA

Nu kan A2SEA levere bedre data mellem fartøjerne og god dokumentation til kunderne

A2SEA er specialister i at montere havvindmøller på et fundament, der ofte strækker sig mange meter ned i havbunden under den forblæste havoverflade. Opgaven kræver, at data og dokumentation om geografiske og geologiske forhold samles op i en digital logbog. Denne logbog har vi udviklet i et tæt samarbejde med A2SEA.

Svagt netværk i rum sø

Med A2SEA projektet stod vi overfor en ny udfordring i forhold til andre IT-projekter: Et svagt eller ikke eksisterende netværk i rum sø. Vi måtte derfor udvikle en intelligent, robust og fejltolerant løsning, som sikrer, at alle A2SEAs fartøjer dels kan indsamle data, dels automatisk og løbende opdaterer hinanden og A2SEA’s kunder med data, så snart der er hul igennem til netværket. Teknikken bag løsningen er Microsofts SQL Server Replication service.

"En af de største gevinster ved projektet er, at vi nu meget hurtigt kan finde svar på kundernes spørgsmål i vores data. Kunderne skal selvfølgelig have sikkerhed for, at installation og servicering af komplicerede og dyre vindmøller er udført efter forskrifterne til punkt og prikke," forklarer Thomas Sandberg, projektleder hos A2SEA.
”Illumis løsning sikrer, at vi hele tiden er på omgangshøjde med alle vores data, så vi kan minimere risikoen for fejl og dokumentere hele arbejdsprocessen i detaljer"
Thomas Sandberg, Projektleder hos A2SEA

Derfor er geografisk og geologiske data kritiske for A2SEA

A2SEA er en højt specialiseret offshore virksomhed, der har opsat omkring halvdelen af verdens offshore vindturbinekapacitet. A2SEA råder over en flåde af specielle, kostbare specialfartøjer udstyret med ben, der sænkes dybt ned i havbunden. De sejler ud til opsætningsstedet, sænker benene ned i havbunden og står solidt fast, når de skal løfte tonstunge vindmølletårne på plads på fundamenterne – dette kaldes ’jacking’.

Der er store naturkræfter på spil, og det er derfor afgørende, at A2SEA hele tiden overvåger og registrerer præcis, hvor fartøjerne laver huller i havbunden, og hvor dybt benene har været nede. Dette er kritiske informationer, som skal bruges i forhold til at placere det næste installations- eller servicefartøj, som skal hjælpe i området, og til at dokumenterer, at man ikke har overskredet den kabelkorridor, hvor det søkabel, der sender strømmen fra havmøllen ind på land til forbrugerne, ligger.

”Illumi er meget løsningsorienterede. De har en enkel organisation, hvor vi taler direkte med udvikleren, og de har hele vejen igennem været lydhøre overfor de problemer, vi har haft. Vi følte, vi trygt kunne slå dørene op til vores egne IT-systemer"
Thomas Sandberg, projektleder hos A2SEA

Den nye løsning samler forretningskritiske data

Illumis løsning registrerer logging-data over fartøjets position og ”jacking-data” over arbejdsprocessen i realtime, sender dem til hoveddatabasen på land og udveksler dem mellem A2SEAs fartøjer og kunder. Løsningen importerer og lagrer automatisk rådata fra forskellige kilder, især fartøjets forskellige navigationsudstyr, og integrerer dem i de servicerapporter, som offshore folkene løbende kan trække ud af systemet, også mens fartøjerne er i rum sø.

"Det er måske ikke verdens største IT-projekt, men det er til gengæld strategisk meget vigtigt for A2SEA, og vi er i færd med at rulle det ud til samtlige installationsprojekter og som standardudstyr på vores nye fartøjer. Vores fartøjer koster op mod en milliard kroner stykket. De fortjener en digital logbog, der matcher," slutter Thomas Sandberg, projektleder hos A2SEA.

Indhold relateret til specialudviklede løsninger