forretningssystem

Forretningssystemer

Med smarte forretningssystemer sætter strøm til dine regneark og andre manuelle arbejdsprocesser

Et smart forretningssystem optimerer på intelligent vis dine forretningsprocesser og arbejdsgange. Det betyder konkret, at systemet er i stand til at opsamle data fra forskellige dele af din virksomhed eller organisation og gøre dem tilgængelige på kryds og tværs af organisationens mange lag.
Et smart forretningssystem hjælper dig ikke kun med at kvalificere dine strategiske beslutninger, men det er samtidigt i stand til visuelt at formidle afgørende data på en overskuelig måde.

Det gør vi

  • Vi bygger dine smarte forretningssystemer, og vi hjælper dig med at nedbryde og gennemtænke arbejdsgange og processer for derefter at sætte strøm til dem en i en ny digital form.
  • Vi hjælper dig med at udarbejde en plan for en sammenhængende digital infrastruktur, som kan understøtte datadeling på tværs af digitale platforme og enheder.
  • Vi har stor viden om forskellige teknologier og platforme og ved, hvordan de bedst bringes i samspil for at løse et konkret behov eller en forretningskritisk udfordring. Den erfaring vi har opbygget, bringer vi naturligvis i spil, når vi analyserer din virksomheds uudnyttede digitaliseringspotentiale og udvikler et intelligent system, som bringer værdi til din bundlinje.
  • Vi udvikler forretningssystemer for virksomheder og organisationer inden for uddannelsessektoren, transport- og logistiksektoren, byggesektoren, serviceindustrien og mange flere.

Det, vi gør, dækker hele værdikæden inden for digitalisering - fra strategi til udvikling og implementering.

Ansøgnings- og bevillingssystemer

Vi udvikler komplekse systemer til fondsansøgninger og bevillinger. Systemerne udvikles specifikt til den enkelte organisation eller virksomheds behov, og vi sikrer at løsningen understøtte en god og brugervenlig ansøgnings- og bevillingsproces.

Vagtplanlægningssystemer

Vi bygger værktøjer, der håndterer medarbejdere eller frivilliges vagtplanlægning. Systemerne kan fx understøtte muligheden for at bytte vagter, acceptere vagter, give overblik over individuelle vagtplaner, kommunikation mellem leder og medarbejder/frivillig mm.

Dashboard- og cockpitløsninger

Vi bygger dashboards og cockpitløsninger, der opsamler og præsenterer data fra forskellige interne og eksterne kilder. Data benyttes af ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere til at optimere forretningen og handle på baggrund af konkret viden og let forståelige infographics.

Kursus- og bookingløsninger

Vi har gennem årene opbygget en stor erfaring i at lave løsninger til uddannelsesinstitutioner i offentligt og privat regi med synkronisering af kursusafholdelser og fagtekster fra EASY-A og Efteruddannelse.dk samt automatisk håndtering af tilmeldinger.

Selvbetjeningsløsninger

Gennem et digitale selvbetjeningsunivers giver vi dine kunder, medlemmer eller andre stakeholdere adgang til et unikt og adgangsbeskyttet indhold, som er genereret i forhold til specifikke interesser og brugerens adfærd på dit website. Med den rigtige selvbetjeningsløsning kan dine kunder være i kontakt med dig 24/7, og løsningen kan samtidigt frigive ressourcer i din administration. Læs mere om selvbetjening

Abonnementsløsninger

Vi bygger både specialtilpassede abonnementsløsninger fx med udgangspunkt i din ERP-platform, og vi laver integrationsløsninger med eksisterende abonnementssystemer. Læs mere om abonnementer

Indhold relateret til forretningssystemer