DEME

Nu kan DEME levere bedre data mellem fartøjerne og god dokumentation til kunderne

DEME er specialister i at montere havvindmøller på et fundament, der ofte strækker sig mange meter ned i havbunden under den forblæste havoverflade. Opgaven kræver, at data og dokumentation om geografiske og geologiske forhold samles op i en digital logbog. Denne logbog har vi udviklet i et tæt samarbejde med DEME.

Svagt netværk i rum sø

Med DEME projektet stod vi overfor en ny udfordring i forhold til andre IT-projekter: Et svagt eller ikke eksisterende netværk i rum sø. Vi måtte derfor udvikle en intelligent, robust og fejltolerant løsning, som sikrer, at alle DEMEs fartøjer dels kan indsamle data, dels automatisk og løbende opdaterer hinanden og DEMEs kunder med data, så snart der er hul igennem til netværket. Teknikken bag løsningen er Microsofts SQL Server Replication service.

Illumis løsning sikrer, at vi hele tiden er på omgangshøjde med alle vores data, så vi kan minimere risikoen for fejl og dokumentere hele arbejdsprocessen i detaljer.

Thomas Sandberg, Projektleder hos DEME

DEME fartøj på åben vand. Havvindmøller i baggrunden.

Testimonial

Illumi er meget løsningsorienterede

De har en enkel organisation, hvor vi taler direkte med udvikleren, og de har hele vejen igennem været lydhøre overfor de problemer, vi har haft. Vi følte, vi trygt kunne slå dørene op til vores egne IT-systemer.

Thomas Sandberg, Projektleder hos DEME

Derfor er geografisk og geologiske data kritiske for DEME

DEME er en højt specialiseret offshore virksomhed, der har opsat omkring halvdelen af verdens offshore vindturbinekapacitet. DEME råder over en flåde af specielle, kostbare specialfartøjer udstyret med ben, der sænkes dybt ned i havbunden. De sejler ud til opsætningsstedet, sænker benene ned i havbunden og står solidt fast, når de skal løfte tonstunge vindmølletårne på plads på fundamenterne – dette kaldes ’jacking’.

Det er måske ikke verdens største IT-projekt, men det er til gengæld strategisk meget vigtigt for DEME, og vi er i færd med at rulle det ud til samtlige installationsprojekter og som standardudstyr på vores nye fartøjer. Vores fartøjer koster op mod en milliard kroner stykket. De fortjener en digital logbog, der matcher.

Thomas Sandberg, projektleder hos DEME

Overvågning og registrering

Der er store naturkræfter på spil, og det er derfor afgørende, at DEME hele tiden overvåger og registrerer præcis, hvor fartøjerne laver huller i havbunden, og hvor dybt benene har været nede. Dette er kritiske informationer, som skal bruges i forhold til at placere det næste installations- eller servicefartøj, som skal hjælpe i området, og til at dokumenterer, at man ikke har overskredet den kabelkorridor, hvor det søkabel, der sender strømmen fra havmøllen ind på land til forbrugerne, ligger.

Den nye løsning samler forretningskritiske data

Illumis løsning registrerer logging-data over fartøjets position og ”jacking-data” over arbejdsprocessen i realtime, sender dem til hoveddatabasen på land og udveksler dem mellem DEMEs fartøjer og kunder. Løsningen importerer og lagrer automatisk rådata fra forskellige kilder, især fartøjets forskellige navigationsudstyr, og integrerer dem i de servicerapporter, som offshore folkene løbende kan trække ud af systemet, også mens fartøjerne er i rum sø.

En af de største gevinster ved projektet er, at vi nu meget hurtigt kan finde svar på kundernes spørgsmål i vores data. Kunderne skal selvfølgelig have sikkerhed for, at installation og servicering af komplicerede og dyre vindmøller er udført efter forskrifterne til punkt og prikke.

Thomas Sandberg, projektleder hos DEME

Kundeprojekter

Vores kunder har fået nye markedsmuligheder, fordi vi sammen har skabt egenudviklede digitale platforme, der kan vokse sammen med forretningen, og som ikke besidder nogle af de snærende bånd, som mere standardiseret software kan være præget af.

Alle kundeprojekter

Indhold relateret til specialudviklede systemer

Vi udvikler forretningssystemer for virksomheder og organisationer inden for uddannelsessektoren, transport- og logistiksektoren, byggesektoren, serviceindustrien og mange flere.