Habitura.com

Med lanceringen af det digitale vanebrudsværktøj HABITURA.COM, tages vanebrud og forandringsledelse til helt nye højder i ambitiøse virksomheder.

Vanebrudskonceptet er udviklet af Thomas ‘VovemoD’ Lütken og bruges til at strukturere, hvordan visioner føres til virkelighed via bl.a. strategier, koncepter, aktiviteter, rutiner og vaner.

Navnet HABITURA er en hjemmelavet latinsk sammentrækning af Habit Futura og betyder fremtidsvaner.

Sammen med Thomas ‘VovemoD’ Lütken har vi udviklet et digitalt værktøj med udgangspunkt i vanebrudskonceptet.

Habitura.com er et specialudviklet digitalt udviklingsrum til identificering af nødvendige vanebrud samt planlægning og opfølgning på handlinger.

Features

Digitale udviklingsrum

I HABITURA.COM kan du oprette ’digitale udviklingsrum’. I hvert rum kan du alene eller sammen med andre bygge velstrukturerede afgrænsede vanebrud, forandringer og processer med synlige resultater.

Går du skridtet videre og binder udviklingsrummene sammen, får du en platform, hvor hele virksomheden i fællesskab kan skabe sammenhængende udviklingsplaner. Det er sundt for forretningen!

Vanebrudsfacilitator

HABITURA.COM tilbyder i hvert udviklingsrum en digital vanebrudsfacilitator, som guider brugeren trin for trin. Den digitale facilitator kan tilpasses din organisations egne procesmetoder. Det betyder at MANGE mennesker kan gå i fælles retning uden at skulle coaches enkeltvis af en medarbejder.

Vanebrudshjælper

HABITURA.COM tilbyder også en digital vanebrudshjælper, som følger konsekvent op på de vanebruds- og opgavelister, du har oprettet i udviklingsrummene. Præcis der, hvor kæden plejer at hoppe af, bliver opgaverne faktisk udført.

Klima Habitura

Sammen med Aarhus Kommune og VanebrudsPalæet har vi udviklet konceptet Familiens digitale klimatopmøde.

Med dette specialbyggede værktøj, har vi gjort det let for kommuner at indsamle viden om borgernes klimaadfærd og anvende denne viden til at lægge den rigtige klimastrategi.

Koncept er faciliteret gennem HABITURA.COM og anvender Umbraco CMS som data store og CO2 beregner.

Værdi for borgerne

Borgere og deres familier kan gennem løsningen kortlægge vaner, som er dårlige for klimaet og aktivt planlægge de nødvendige ændringer og følge op på dem. Løsningens regnemaskine gør det muligt at se, hvilken CO2 besparelse de forskellige adfærdsændringer resulterer i.

Værdi for kommunerne

Pt. har seks kommuner besluttet at anvende løsningen i deres arbejde med at nå klimamålene og flere er på vej ind i samarbejdet.

Løsningen gør det muligt at indsamle data fra brugerne, som kommuner og andre miljøorganisationer kan bruge aktivt i deres målinger af CO2-reduktion.

Data kan også bruges til at belyse, hvad familier er villige til at ændre i deres vaner, og om kommunen f.eks. skal bakke op med flere ladestandere eller cykelstier.

Profilbillede - Rasmus Bollerup

Vil du høre mere om HABITURA.COM?

Kontakt Rasmus eller læs mere på habitura.com/

Rasmus Bollerup

Indhold relateret til specialudviklede systemer

Vi udvikler forretningssystemer for virksomheder og organisationer inden for uddannelsessektoren, transport- og logistiksektoren, byggesektoren, serviceindustrien og mange flere.

Andre specialudviklede kundeprojekter

Vores kunder har fået nye markedsmuligheder, fordi vi sammen har skabt egenudviklede digitale platforme, der kan vokse sammen med forretningen, og som ikke besidder nogle af de snærende bånd, som mere standardiseret software kan være præget af.

Alle kundeprojekter