Mejeriforeningen

En brændende platform blev erstattet af en corporate Umbraco løsning med ni websites og plads til flere

Mejeriforeningen er en videns- og brancheorganisation for de danske mejerier, der gennem rådgivning og service til medlemmerne arbejder for at skabe optimale udviklingsmuligheder i mejeribruget både nationalt og internationalt.

Da vi i starten af 2020 indledte dialogen med Mejeriforeningen omkring etablering af 9 nye websites i én samlet Umbraco-løsning, stod de med noget, som de selv betegnede som en brændende webplatform. De oplevede en række udfordringer med den eksisterende løsning, som på mange måder var kritiske i forhold til at understøtte organisationens mission.

Svært at videreudvikle

Mejeriforeningen havde hovedparten af deres websites på en ældre Sitecore-løsning, hvis kodemæssige tilstand gjorde den svært at supportere og endnu sværere at videreudvikle på.

Vi kunne se, at mange af de ønsker, vi havde til vores fremtidige webløsninger, generelt ville være ekstremt dyre at udvikle, fordi vores løsning var ’skrøbelig’ og ikke længere egnet til at videreudvikle på.

Jane Ernst Nielsen, digital marketingmedarbejder i Mejeriforeningen

Det har været en økonomisk fordelagtig løsning, fordi hvert nyt website, vi bygger, i stor stil baserer sig på genbrug.

Anja Rasmussen, digital kommunikationsmedarbejder hos Mejeriforeningen

Større grad af uafhængighed

Et stort ønske hos Mejeriforeningen var at blive langt mere selvhjulpne i forhold til at vedligeholde de mange websites. I det gamle CMS oplevede de brugerfladen som kompliceret at finde rundt i, og de var låst fast i nogle forældede sideskabeloner, som ikke længere understøttede måden hvorpå, de gerne ville arbejde med indholdet.

En anden erkendelse var, at de kun anvendte en flig af de mange muligheder, som Sitecore tilbyder, simpelthen fordi det var for komplekst og nærmest umuligt at opsætte uden hver gang at skulle tilkalde hjælp fra en uddannet Sitecore-udvikler. Derfor var omkostningerne til Sitecore-licenser og mindre udviklingsopgaver på løsningen også helt ude af proportioner set  i forhold til det reelle behov, som Mejeriforeningen havde.

Færre flaskehalse

For at undgå for mange flaskehalse ønskede Mejeriforeningen ligeledes at gøre langt flere medarbejdere til indholdsredaktører, hvilket også talte i retning af et nyt, mere brugervenligt og intuitivt CMS.

Gode erfaringer med Umbraco CMS

Mejeriforeningen har i forvejen et par velfungerende sites på Umbraco platformen, og det var derfor naturligt at overveje en fremtid med en corporate Umbraco løsning.

Løsningen

I udgangspunktet havde Mejeriforeningen ni websites, som skulle samles i én fælles Umbraco løsning.

Vores løsning baserer sig på en website-template, som Mejeriforeningen kan benytte til at oprette et vilkårligt antal nye websites, der administreres i ét og samme Umbraco backoffice.

Alle websites gør brug af den samme grundpakke af features og funktioner og kan forholdsvist let tildeles et nyt designtema, som gør, at websitene adskiller sig visuelt fra hinanden.

Template-løsningen havde vi ikke selv set som mulighed, men den passer rigtig godt til vores organisation og behov, og vi er glade for at Illumi bragte det på bane.

Anja Rasmussen, digital kommunikationsmedarbejder hos Mejeriforeningen

Denne model er særlig interessant for større virksomheder eller organisationer med mange forretningsområder, hvor der er behov for at kommunikerer til forskellige målgrupper.

Stor glæde over den nye løsning

Den nye løsning er langt mere intuitiv at arbejde i. For Mejeriforeningen har det betydet, at flere kan få et ansvar i forhold til at producerer og vedligeholde indholdet til de mange websites.

Langt flere har nu mod på at give sig i kast med redaktørrollen og selv de, der ikke har så meget erfaring med CMS, har give positive tilbagemeldinger på løsningen.

I modsætning til den tidligere Sitecore-løsning, er der med Umbraco ingen udgifter til løbende licenser.

Photo creds: mejeri.dk/Niels Åge Skovbo

Kundeprojekter

Mange af vores kunder kommer til os med ønsket om at få en unik løsning, som er tilpasset og egnet til de arbejdsprocesser, der i forvejen er i organisationen.

Alle kundeprojekter

Relateret indhold

Vores kunder har fået nye markedsmuligheder, fordi vi sammen har skabt digitale platforme, der kan vokse sammen med forretningen.

Umbraco - verdens venligste CMS

Hos Illumi har vi arbejdet med Umbraco - verdens venligste CMS - i mere end 10 år og været en del af partnerprogrammet som Umbraco Gold Partner næsten lige så længe, og vi er vilde med det!