Mejeristatistik.dk

Brugervenligt, specialudviklet system til indberetning og udtræk af vigtige data

Mejeriforeningen er brancheorganisation for de danske mejerier. Foreningen er også en vidensorganisation, hvor faglig ekspertise er foreningens vigtigste ressource til at skabe udvikling i branchen, rådgive medlemmerne og opfylde en mission om at styrke udviklingsmulighederne for mejeribruget i Danmark.

Om opgaven

I enhver virksomhed eller organisation er det nødvendigt, at de IT-administrative systemer udvikler sig i takt med, at forretningen vokser og nye behov opstår, og det var netop udgangspunktet for Mejeriforeningen, da vi i starten af året fik opgaven med at lave et nyt indberetningssystem til Mejeriforeningens medlemmer.

Vi kender i forvejen Illumi som en troværdig leverandør af blandt andet løsninger til skolemælken, hvor en webshop er det centrale element og kunderejsen særdeles vigtig. Derfor var det også nemt at tage Illumi med i udbudsrunden. Udviklingsforløbet var kort, præcist og leveret til aftalt tid inden for rammen af den økonomiske aftale.

Jan Hermansen, afdelingsleder hos Mejeriforeningen

Hvor mange ton ost producerer vi i Danmark om året? Hvor meget yoghurt spiser en dansker i gennemsnit?

Mejeriforeningen har sammen med en række andre organisationer en vigtig opgave i at indsamle detaljeret data om mælkeproduktion og forbrug af en lang række forskellige mejeriprodukter - lige fra mælkeproduktionen ude i staldene og det indenlandske forbrug af mejeriprodukter til et detaljeret indblik i landets mejerieksport.

Opgaven, vi fik præsenteret, var derfor at udvikle et brugervenligt system, der ville give mejerierne en enkel måde at indberette de mange typer af data og dermed stille dem til rådighed for nationale og internationale statistikker.

Mejeristatistik.dk

Mejeristatistik.dk er en webbaseret, specialudviklet indberetningsløsning og i vores design, har vi forsøgt at anerkende den travle hverdag i mejeriproduktionen og skabe et værktøj, der er intuitivt at finde rundt i og uden unødig støj for brugerne.

Løsningen er baseret på Headless konceptet, der simpelt fortalt går ud på at separere frontend og backend i to forskellige applikationer, der taler sammen via et data API.

Det nye indberetningssystem er blevet taget godt imod af mejerierne. Vi har fået at vide, at det er nemt og overskueligt.

Tina Andersen, projektmedarbejder hos Mejeriforeningen

Mejerierne har adgang til at indberette tal for mejeriproduktionen, hvilket de skal gøre én gang om måneden.

Mejeriforeningen har derudover, som administrator på løsningen, en række udvidede muligheder:

  • Oprette stamdata på nye mejerier
  • Konfigurere mejeriernes indberetningsskemaer
  • Overvåge og følge op på indberetninger
  • Oprette og konfigurere varekort
  • Oprette og konfigurere varekategorier/arter
  • Trække rapporter ud til internt og eksternt brug
Smart Device

Ekspertise

Headless CMS

Som udviklerhus oplever vi en stigende efterspørgsel efter Headless CMS-løsninger, fordi det giver en mere fleksibel mulighed for at pushe indhold ud på forskellige medier.

Mejeriforeningen kan selv tilpasse de enkelte mejeriers interfaces

Vi har udviklet en konfigureringsmotor, hvor Mejeriforeningen selv kan tilpasse hvert mejeris interface med de indstillinger, som er relevante i forhold til de mejeriprodukter, som mejeriet producerer.

Udover at være et styringsredskab for Mejeriforeningen bliver de indberettede data også brugt i rapporten Mejeridokumentation, som Danmarks Statistik udarbejder hver måned. Nogle data indgår ligeledes i vigtige rapporter om hele Europas mælkeproduktion forankret hos Eurostats.

Det har helt fra start til slut været en positiv oplevelse at arbejde med Illumi og deres team af dygtige folk. Hver gang jeg har haft en rettelse eller spørgsmål, er der taget hånd om det med det samme, og udfordringen er løst tilfredsstillende. Der har været en god dialog og opfølgning igennem hele processen.

Tina Andersen, projektmedarbejder hos Mejeriforeningen

Indhold relateret til specialudviklede systemer

Vi udvikler forretningssystemer for virksomheder og organisationer inden for uddannelsessektoren, transport- og logistiksektoren, byggesektoren, serviceindustrien og mange flere.

Kundeprojekter

Vores kunder har fået nye markedsmuligheder, fordi vi sammen har skabt egenudviklede digitale platforme, der kan vokse sammen med forretningen, og som ikke besidder nogle af de snærende bånd, som mere standardiseret software kan være præget af.

Alle kundeprojekter