Sådan håndterer vi projekter

Med solid projektstyring skaber vi innovative løsninger - leveret til tiden og inden for budget

Vi tror på, at nøglen til et succesfuldt IT-projekt mest af alt handler om god projektledelse, kommunikation i rette mængder og at have de rigtige medarbejdere med de rette kompetencer og den rigtige indstilling på opgaven.

Projektstyring

Da vi har en pragmatisk og undersøgende tilgang til opgaverne, arbejder vi som regel altid med udgangspunkt i agile procesmodeller, som giver den nødvendige fleksibilitet til at justere projektets delleverancer, således at udbyttet og den værdi løsningen skal skabe, hele tiden er i fokus.

Projektteamet sammensættes i forhold til projektets karakter, så vi dækker opgaverne med de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. 

Vi holder trådene samlet

Der vil i forbindelse med projektet blive tilknyttet en fast projektleder fra start til slut. Projektlederen forestår den centrale del af kommunikationen mellem interessenterne i projektet, og sikrer at alle delfaser i projektet bliver afleveret til aftalt tid, til aftalt budget og i den aftalte kvalitet. Vores projektlederes fornemste opgave er at være ”kundens mand” i maskinrummet, når løsningen er i udvikling. Sammen med kunden og projektets øvrige parter, udarbejder vi en solid og grundig ramme for projektets gennemførelse lige fra første idé til den endelige løsning er i drift.

Struktur og fleksibilitet

Projektet struktureres i nogle overordnede faser, som hjælper os med at styre efter målet og løbende sikre fremdrift af projektet. Når vi udvikler arbejder vi iterativt, fordi det efter vores mening giver den bedste fleksibilitet til at blive klogere undervejs i processen og lave de ændringer som måtte udspringe heraf. Hvor meget struktur kontra fleksibilitet, vi arbejder med, afhænger helt af projektets karakter og kompleksitet.

Designproces

Designprocessen dækker over den idégenererende og brugerinvolverende fase i projektet, hvor vi sammen med de vigtigste interessenter arbejder os frem mod en eller flere prototyper, som kan anvendes til at teste et design eller nogle enkeltstående features i et webdesign eller en webapplikation. Vi får således på et tidligt tidspunkt indblik i, hvordan brugerne interagerer med konceptet og vores ideer.

Designprocessen omfatter også faserne, hvor vi udvikler UX og UI designet og prototypen ændres fra at være low-fidelity til en high-fidelity version, som ligger meget tæt på den endelige løsning.

Læs mere om vores designtilgang

Udvikling af løsningen

Vores udviklingsmodel bygger på continuous integration (CI), som populært sagt handler om at ”lave små ændringer ofte”. Kort fortalt går det ud på at bryde projekter ned i små bidder af funktionalitet, der er nemme og overskuelige at teste, og herefter udvikle og teste disse bidder i prioriteret rækkefølge. Historisk set har softwareudvikling lidt under udviklingsmodeller, hvor man først udvikler det hele og bagefter tester alting. Sådanne modeller passer elendigt med virkelighedens verden, hvor krav og ønsker kan ændre sig.

CI gør det muligt at sikre en højere kvalitet af det samlede projekt, og samtidig giver det kunden fleksibilitet til at ombestemme sig undervejs. En del af CI hos os er:

  • Opsætning af ”build-servere”, der automatiserer processen, så projektet altid bygges på samme måde og under samme vilkår
  • At implementere en effektiv strategi for at arbejde samtidigt i flere grene af koden (branching), så man kan lave parallel udvikling på flere features uden risiko for, at ufærdige features bliver deployet til test- og produktionsmiljøerne
  • Fælles source control, så hver eneste kodelinje og hver eneste ændring er dokumenteret og findes i en ekstern backup

Tests i udviklingsfasen

Under udviklingsforløbet, og så længe du er kunde hos Illumi, stiller vi et testmiljø til rådighed for parterne i projektet. Testmiljøet benyttes til løbende test af udviklingen, og når en ny funktionalitet er færdig, vil testmiljøet automatisk blive opdateret, så den nye funktionalitet kan testes af alle involverede parter. Når testen er gennemført uden fejl, vil den nye funktionalitet blive flyttet over på produktionsmiljøet. Hvilke tests der skal gennemføres og formen på dem, aftaler vi på det enkelte projekt. 

Når den nye løsning er gået live, vil testmiljøet fortsat eksistere og være tilgængeligt for kunden. Dette er for at sikre, at der altid er et kørende testmiljø til løbende support, videreudvikling og eksperimenter.

Selve udviklingen foregår i et isoleret udviklingsmiljø, som kun er tilgængeligt internt hos Illumi.

Idriftsættelse

Når løsningen er gennemtestet og endelig godkendt af kunden, flyttes alt indhold og funktionalitet fra testmiljøet til produktionsmiljøet og løsningen er hermed i luften.

Support   

Løbende support, vedligehold og videreudvikling af det leverede projekt er et vigtigt element i samtlige af vores eksisterende kundeforhold og er et af de områder, som vi bliver fremhævet for at håndtere godt.

Vi har en fast supportansvarlig, som håndterer og kvalificerer alle henvendelser fra vores kunder og skrider til handling, når vores automatiske overvågningssystemer melder nedetid på vores løsninger. Den supportansvarlige kan i mange tilfælde selv løse problemerne og hvis ikke, videregives supportsagen til den rette medarbejder fra det team, som oprindeligt har udviklet løsningen. Vi lader således ikke supportopgaver blive varetaget af profiler uden tilstrækkeligt kendskab til den konkrete løsning. Det er vores erfaring at dette sparer tid og højner kvaliteten på supporten.

Alle vores kunder har supportaftaler, enten i form af klippekort, abonnementsaftaler eller faktureres efter løbende forbrug. Med et klippekort eller abonnementsaftale yder vi garanterede svartider og vurderer altid sammen med kunden alvorligheden af en henvendelse. Driftsforstyrrende fejl bliver altid håndteret med højeste prioritet.

Henvendelser bliver håndteret gennem vores casesystem, hvor status, fremdrift og timeforbrug løbende kan følges af kunden, ligesom man altid kan se, hvilken medarbejder der pt. arbejder på sagen.

Mindre udviklingsopgaver kan igangsættes gennem vores support, ligesom vi også vejleder omkring forskellige marketingrelaterede opgaver som e-mailmarketing, Google-annoncering, Facebook-annoncering mm.

Videreudvikling

I forbindelse med videreudvikling af løsningen er det efter vores vurdering af hel central betydning, at vores kunder også bliver hjulpet i perioden efter version 1.0 af det nye website, er gået i luften.

Lancering af version 1.0 er populært sagt enkelt nok - men det er , når version 1.1 skal i luften, at man for alvor høster værdien af et kontinuerligt leverandørsamarbejde, hvor der er styr på source control, build, deploy og indarbejde rutiner.

Derfor vil det team, som har udviklet webløsningen, også stå klar med sparring og rådgivning i forbindelse med den løbende videreudvikling. For vores set-up er det ikke vigtig, om der er tale om en opgave, der tager 25 timer, eller der er tale om en mindre tilretning, som tager 2 timer. Selv ved den mindste tilretning, kan det stadig give mening at sikre, at en udviklers arbejde bliver videresendt til UI-designeren på løsningen, som bruger en halv time på at sikre at tilretning også matcher designlinjen på sitet.

Vi har således valgt en anden tilgang til videreudvikling og support end mange andre leverandører, som efter endt hovedprojekt overdrager løsningen til et supportteam, der herefter står for den løbende videreudvikling af løsningen.

Sideløbende med denne projektrelaterede videreudvikling, sikrer vores team også at kunden løbende bliver informeret om relevante emner – det kunne være information om en ny Umbraco-version, sparring omkring nye tiltag Google introducerer eller nye og spændende måder at anvende en CMS-platform på. Denne del sker helt automatisk og koster naturligvis ikke noget.