Digitalisering

Digitalisering er sammenhæng i data på tværs af virksomhedens systemer og forretningsområder

IT-bølgen, der ramte os i 1990’erne, handlede primært om at sætte strøm til analoge processer og gennem effektivisering opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Det gør den til en vis grad stadig i dag for mange små og mellemstore virksomheder, fordi de mærker et øget konkurrencemæssigt pres og en stigende forventning fra forbrugere og kunder om at kunne tilgå personligt tilpassede ydelser og services gennem intuitive digitale brugerflader.

Men digitaliseringsbølgen, vi nu oplever, handler især om at opbygge en sammenhængende digital infrastruktur, som kan sikre sammenspil mellem organisationens forretningsområder og facilitere datadeling på tværs af digitale platforme og enheder.

Digitalisering handler ligeledes om at opbygge en stærk digital kultur, hvor både medarbejdere, organisationen, systemer og ting agerer som forbundne elementer i et netværk af data, der skal omsættes til viden og handling.

En god og veludnyttet digital infrastruktur er fundamentet for en moderne virksomhed i udvikling.

Søren Rysgaard Madsen, direktør hos Illumi

Hurtigere omstilling med et digitalt fokus

Der er en tydelig sammenhæng mellem virksomheders digitaliseringsgrad og evnen til hurtigt at omstille processer og udvide forretningen. En høj digitaliseringsgrad giver dig mulighed for at opsamle kritiske data om din forretning, generere forslag til optimeringer eller afviklinger.

En høj digitaliseringsgrad giver dig et databaseret grundlag at træffe vigtige beslutninger på, frem for det vi ofte tyer til i en travl hverdag – vane eller mavefornemmelse.

Hos Illumi er vi digitaliseringspartnere for virksomheder og organisationer inden for uddannelsessektoren, transport- og logistiksektoren, byggesektoren, serviceindustrien og mange flere.

Vores løsninger understøtter din virksomheds digitaliseringsproces

Vi hjælper virksomheder med at styrke den daglige drift og udvikling gennem en sammenhængende digital infrastruktur. Vores ydelser dækker hele værdikæden inden for digitalisering - fra strategi til udvikling og implementering.