Ansøgnings- og bevillings­systemer

Få et specialudviklet ansøgnings- og bevillingssystem, der understøtter processerne i din organisation

Et specialudviklet ansøgning- og bevillingssystem kan skrues sammen på mange forskellige måder. Vigtigst er det at sikre brugerne de nødvendige og relevante værktøjer og informationer til en effektiv forvaltning og styring af bevillingsprocesser.

Hos Illumi har vi ingen standardsystemer på hylderne, men vi bygger hver løsning i forhold til en nøje afdækning af, hvordan et ansøgnings- og bevillingssystem skal understøtte og lette de administrative opgaver for vores kunder.

Et godt ansøgnings- og bevillingssystem:

  • Automatiserer og digitaliserer administrative opgaver forbundet med ansøgnings- og bevillingsprocessen
  • Giver ansøgerne et godt overblik over, hvad der kan søges støtte til
  • Er brugervenligt samt guider og hjælper ansøgere med at udfyldt ansøgningerne korrekt
  • Giver brugerne et godt overblik over både proces og fremdrift efter ansøgning
  • Kan integreres med andre systemer som fx økonomisystem

Elementer i et ansøgnings- og bevillingssystem

Overordnet set er der tre elementer i et bevillingssystem. Hver del kan vi implementere med en varierende grad af funktionalitet i forhold til det enkelte kundebehov. Visse funktioner kan specifikt henvende sig til handlinger, som foretages af ansøgerne, og andre kan være en del af godkendelsesprocessen, som varetages af bevillingsgiver.

Konkrete eksempler på basale funktioner i et ansøgnings- og bevillingssystem:

Profiloprettelse

Person eller organisation opretter en brugerprofil i systemet, der godkendes af bevillingsgiver. Ansøgerne guides gennem et brugervenligt oprettelsesflow.

Fastlæggelse af kriterier

Bevillingsgiver kan opsætte kriterier for ansøgningsmaterialet og selv oprette ansøgningsformularer fx ud fra en skabelon.

Oprettelse af ansøgning

Ansøgninger oprettes og kan tildeles særlige bevillingsmedarbejdere, der håndterer kvalificeringen og den endelige godkendelse af ansøgningen. Ansøgningsprocessen er brugercentreret og guider ansøgeren, så der ikke opstår fejl eller spildtid, fordi ansøgningen mangler specifikke dokumenter eller informationer.

Rapportering

Både bevillingsgiver og ansøger har overblik over hvor i godkendelsesprocessen, ansøgningerne befinder sig. Efter bevillingen er tildelt, kan ansøgerne ligeledes se status for forbrugte midler.

Specialudviklede forretningssystemer

Kundeprojekter

Vi udvikler forretningssystemer for virksomheder og organisationer inden for uddannelsessektoren, transport- og logistiksektoren, byggesektoren, serviceindustrien og mange flere.