Kursussystemer

Et godt kursussystem automatiserer opgaver forbundet med kursusplanlægning, afvikling og opfølgning samt sikrer god kommunikation til kursisterne

Vi har ingen standardsystemer på hylderne, men bygger hver løsning i forhold til en nøje afdækning af, hvordan et kursussystem skal hjælpe til vækst i forretningen eller lette de administrative opgaver for vores kunder.

Et specialudviklet kursussystem kan fx hjælpe med:

Onbording

Et godt onbording-forløb er med til at sikre, at alle nye medarbejdere får en solid introduktion til deres nye arbejdsplads. Forløbet kan administreres og tilrettelægges i et specialudviklet system, og der kan indbygges godkendelsesprocesser og tjekspørgsmål undervejs.

Kompetenceudvikling

På mange arbejdspladser er der stort fokus på løbende at udvikle medarbejdernes kompetencer gennem kurser og uddannelser. Derfor er der behov for et system til dels at synliggøre eventuelle ”gaps” i forhold til kompetenceniveauet, men også til at tilbyde konkret opkvalificering gennem fx e-læringskurser og/eller sidemandsoplæring.

Yderligere er der i mange brancher specifikke certificeringskrav, som jævnligt skal opdateres. Alt sammen kan med fordel håndteres i et specialbygget kursussystem og skabe grundlag for god visionær ledelse.

Et godt kursussystem:

 • Automatiserer administrative opgaver forbundet med kursusplanlægning, afvikling og opfølgning
 • Giver bruger/kursister tryghed, fordi de hurtigt fornemmer, der på professionel vis er taget hånd om det hele
 • Håndterer personfølsomme data korrekt
 • Hjælper brugerne med at nå deres potentiale gennem relevante og aktuelle kurser
 • Er tæt forbundet med fx organisationens økonomisystem
 • Er en sømløst integreret del af websitet
 • Taler godt sammen med en uddannelsesinstitutions andre administrative systemer - fx UDDATA+ og voksenuddannelse.dk

Elementer i et kursussystem

Et kursussystem indeholder typisk en kursusoversigt, tilmeldingsfunktion, backoffice administration samt opfølgning og evaluering. Hver del kan vi implementere med en varierende grad af funktionalitet i forhold til det enkelte kundebehov.

Kursusoversigt

 • En online oversigt over alle kurser og aktiviteter og tilhørende beskrivelser
 • Søge og filtreringsmuligheder i kursuslisten
 • Overskueligt søgeresultat med fx opdeling i forhold til fagområder eller andre relevante kategorier
 • Tilmelding til mailliste, så du bliver notificeret når nye kurser oprettes

Kursustilmelding og betaling

 • Et intuitivt tilmeldingsflow, skal gøre det let at tilmelde sig et kursus eller en venteliste
 • Synkronisering af kalender
 • Betalingshåndtering

Administration

 • Udsende autoresponders som fx huskelister, kørselsvejledning, påmindelser, kursusbeviser, deltagerlister mm
 • Oprettelse af skabeloner
 • Registrering af fremmøde/deltagelse
 • Ventelistehåndtering
 • Budgetlægning for det enkelte kursus og visning af fremdrift i indtægten

Opfølgning og evaluering

 • Registrering af gennemførelse og udsendelse af kursusbevis
 • Opsætning af div. rapporter til at få overblik over fx aktiviteter, økonomi og kompetenceniveau

Specialudviklede forretningssystemer

Kundeprojekter

Vi udvikler forretningssystemer for virksomheder og organisationer inden for uddannelsessektoren, transport- og logistiksektoren, byggesektoren, serviceindustrien og mange flere.