Tests i udviklingsfasen

Et testmiljø er en stor hjælp i forbindelse med udviklingen features, ligesom det er en fordel at anvende, når nye indholdsstrategier skal testes af.

Under udviklingsforløbet, og så længe du er kunde hos Illumi, stiller vi et testmiljø til rådighed for parterne i projektet. Testmiljøet benyttes til løbende test af udviklingen, og når en ny funktionalitet er færdig, vil testmiljøet automatisk blive opdateret, så den nye funktionalitet kan testes af alle involverede parter.

Når testen er gennemført uden fejl, vil den nye funktionalitet blive flyttet over på produktionsmiljøet. Hvilke tests der skal gennemføres og formen på dem, afhænger helt af projektets art og det aftales særskilt på det enkelte projekt. 

Testmiljøet vil altid være tilgængeligt

Når den nye løsning er gået live, vil testmiljøet fortsat eksistere og være tilgængeligt for kunden. Dette er for at sikre, at der altid er et kørende testmiljø til løbende support, videreudvikling og eksperimenter.

Selve udviklingen foregår i et isoleret udviklingsmiljø, som kun er tilgængeligt internt hos Illumi.

Idriftsættelse

Når løsningen er gennemtestet og endelig godkendt af kunden, flyttes alt indhold og funktionalitet fra testmiljøet til produktionsmiljøet og løsningen er hermed i luften.

Vi tager alle ansvar

Kendetegnet for hele illumi-teamet er, at vi tager ansvar for de opgaver og projekter, vi hver især og sammen arbejder med.