Videreudvikling af din webløsning

Vi skaber et stabilt og sikkert grundlag for videreudvikling af din løsning

I forbindelse med videreudvikling af løsningen er det efter vores vurdering af hel central betydning, at vores kunder også bliver hjulpet i perioden efter version 1.0 af det nye website, er gået i luften.

Lancering af version 1.0 er populært sagt enkelt nok - men det er, når version 1.1 skal i luften, at man for alvor høster værdien af et kontinuerligt leverandørsamarbejde, hvor der er styr på source control, build, deploy og indarbejde rutiner.

Vi inviterer naturligvis løbende vores kunder til at deltage i et uforpligtende møde omkring ønsker og behov for videreudvikling på løsningen.

Vi giver løbende sparring

Det team, som har udviklet webløsningen, står klar med sparring og rådgivning i forbindelse med den løbende videreudvikling. For vores set-up er det ikke vigtig, om der er tale om en opgave, der tager 25 timer, eller der er tale om en mindre tilretning, som tager 2 timer. Selv ved den mindste tilretning, kan det stadig give mening at sikre, at en udviklers arbejde bliver videresendt til UI-designeren på løsningen, som bruger en halv time på at sikre at tilretning også matcher designlinjen på sitet.

Vores supportteam laver ikke udviklingsarbejde

Vi har valgt en anden tilgang til videreudvikling og support end mange andre leverandører, som efter endt hovedprojekt overdrager løsningen til et supportteam, der herefter står for den løbende videreudvikling af løsningen.

Hos os er det altid samme team af medarbejdere, som oprindeligt har designet og bygget løsningen, der udfører supportopgaven.

Vi holder dig opdateret

Sideløbende med denne projektrelaterede videreudvikling, sikrer vores team også at kunden løbende bliver informeret om relevante emner – det kunne være information om en ny Umbraco-version, sparring omkring nye tiltag Google introducerer eller nye og spændende måder at anvende en CMS-platform på. Denne del sker helt automatisk og koster naturligvis ikke noget.

Vi tager alle ansvar

Kendetegnet for hele illumi-teamet er, at vi tager ansvar for de opgaver og projekter, vi hver især og sammen arbejder med.