Samarbejde

Et stærkt værdisæt og gennemsigtige processer er nøglen til et godt samarbejde

Hos Illumi har vi et stærkt sæt af værdier, som gennemsyrer vores relation til hinanden og vores samarbejdspartnere. Værdierne er vigtige brikker i vores målsætning om altid at levere løsninger, der skaber fantastiske forandringer for vores kunder.

Værdier som ordentlighed og gennemsigtighed er vigtige i vores ambition om at skabe gode langvarige kunderelationer, hvor vi over tid opbygger en fælles viden og forståelse for hinandens forretninger, arbejdsprocesser og ambitionen for den digitale løsning.

Formidabel evne til at finde løsninger på det uventede. Vi blev hjulpet igennem den svære proces på bedste vis, og særligt evnen fra Illumi til at finde løsninger på det, vi ikke selv havde forudset, blev løst formidabelt – vi følte os i gode hænder hele vejen igennem processen.

Søren Henriksen, centerchef for ledelse og strategi hos Ishøj Kommune

Samarbejde mellem flere parter

I mange af vores projekter er der ikke kun to parter – leverandør og kunde – men også en eller flere yderligere samarbejdspartnere, der sammen med kunden har ejerskab af projektet eller delelementer i det.

Det kan eksempelvis være et marketingbureau, en ERP-leverandør eller en fond, der ejer programmet, som projektet udvikles under.

Forskellige behov

Alle parter er interessenter i projektet og har forskellige behov og ønsker for den løsning, som bliver udviklet. Programejer kan have nogle politiske målsætninger for projektet, projektejer har måske målsætninger, der handler om at optimere og effektivisere arbejdsgange, mens marketingbureauet kan have nogle meget håndgribelige performance kpi’er, som de skal arbejde efter.

Vores mål som leverandør er at sikre en god samarbejdsproces, hvor alle interessenter bliver hørt og får mulighed for at spille en aktiv rolle, hvis det ønskes. Det er samtidigt vores ambition at sikre, at vi med den nye digitale løsning, imødekommer et solidt kompromis mellem de forskellige behov og ønsker - naturligvis med brugerne i fokus!

Der har været et godt samarbejde mellem Illumi og vores Navision-leverandør, hvilket har været absolut afgørende for at kunne lykkes med projektet.

Pia Damgaard Bech, faglig koordinator hos Mejeriforeningen

Hos os kan alle tænke selv

Kendetegnet for hele illumi-teamet er, at vi tager ansvar for de opgaver og projekter, vi hver især og sammen arbejder med. Vi er opsøgende og undersøgende i vores kundetilgang, hvilket skaber en professionel og tæt relation, hvor der hurtigt kan handles på konkrete spørgsmål, opgaver og udfordringer.

Klar rolle- og ansvarsfordeling

Et godt samarbejde i et IT-projekt handler om ledelse, mennesker og kemi. For at samarbejdet kan lykkes, er det vigtigt at få skabt en gensidig tillid og respekt mellem parterne. Det er en ledelsesopgave som vi gerne påtager os, der skal sikre en god forventningsafstemning og transparente processer.

Kendetegnet for hele illumi-teamet er, at vi tager ansvar for de opgaver og projekter, vi hver især og sammen arbejder med. Vi er opsøgende og undersøgende i vores kundetilgang, hvilket skaber en professionel og tæt relation, hvor der hurtigt kan handles på konkrete spørgsmål, opgaver og udfordringer.

Rasmus Bollerup, Partner og projektleder hos Illumi

Det handler om god kommunikation

I dele af projektet vil flere parter være involveret i og arbejde på projektet samtidigt. Vi ser det som vores opgave at sikre god kommunikation, så alle parter er informeret på det niveau, der er nødvendigt for at kunne arbejde parallelt på projektet og undgå unødigt ressourcespild.

Single point of contact

Vi har rigtig god erfaring med at have en single point of contact hos hver part i projektet, men inviterer gerne til fælles statusmøder – online eller offline – , når det er behov for det.

Vi knytter relevante personer på vores system til kommunikation, opgavestyring og support. Alle interessenter bliver ligeledes inviteret ind i et fælles testmiljø, hvor både vi og interessenterne kan teste, når nye elementer i løsningen er udviklet.

Vi tager ansvar i vores kunderelationer

Kendetegnet for hele illumi-teamet er, at vi tager ansvar for de opgaver og projekter, vi hver især og sammen arbejder med.