Neuromarketing og biometriske data

Teknologien har givet os mulighed for at afdække motiverne bag vores købsadfærd - motiver, som vi forbrugere slet ikke selv er bevidste om.

At forstå forbrugeradfærd er en bedrift i sig selv. Den menneskelig hjerne er ekstrem kompliceret, og det er svært at begribe, hvordan købsbeslutningen egentligt foregår og hvilke stimuli, vi skal binde vores markedføring op på for at drive køberne til vores forretning.

I denne artikel får du et indblik i neuromarketingens anvendelsesområde og begreber.

Hvad er neuromarketing?

Neuromarketing er kort fortalt marketingindsatser, som kombinerer kognitiv og neurovidenskabelig forskning med traditionel marketing. Neuromarketing anvender således viden om de ubevidste processer, der trigger en bestemt handling i mennesker.

Hvad anvender vi neuromarketing til?

Formålet med neuromarketing er at aktivere forbrugerens mental "købsknap" med udgangspunkt i en forståelse af forbrugerens ubevidste motivation bag en købshandling.

Historisk set har marketing handlet om at overtale forbrugeren til en købshandling under den forudsætning, at der var tale om en rationel købsbeslutning.

Man antog altså, at:

  • forbrugeren havde konstante og stabile præferencer.
  • følelser ingen betydning havde i købsbeslutningen.
  • man havde fuld information om markedet.
  • købsbeslutningen var en rationel proces.

Den emotionelle forbruger 2022

I dag er vi langt klogere på, hvordan hjernen træffer beslutninger, og vi ved, at langt de fleste købsbeslutninger er irrationelle og bliver påvirket af mange forskellige stimuli i beslutningsfasen.

Derfor kan vi heller ikke længere udelukkende anvende spørgeskemaanalyser og fokusgruppe-interviews, som grundlag for vores forståelse af en målgruppes motiver for et køb.

Konteksten hvori spørgsmål bliver besvaret og formatet af undersøgelsen, kan i høj grad medvirke til, at vi ikke kan betragte svarene som valide.

Flere faktorer kan ubevidst få os til at fordreje sandheden, så vi fremstår i et bedre lys. Ligesom spørgsmål i deres formulering kan være ledende med en forventning om et bestemt svar.

Direkte adspurgt oplever langt de fleste forbrugere sig selv som yderst rationelle og kompetente beslutningstagere, mens data viser os, at de i langt de fleste situationer er alt andet end det!

I dag anerkender vi, at forbrugerne ikke altid ved, hvorfor de handler og agerer, som de gør, og derfor har vi brug for data til at validere og kvalificere brugernes egne forklaringer på en købshandling.

Sportsur

Biometriske data

Biometriske data kan anvendes til at personalisere marketing­indsatsen. Tilføj data om lokation og browserhistorik, og vi kan forudsige, hvor du er, hvordan du har det, og hvordan vores produkt eller service kan hjælpe dig.

Hvilke teknologier anvendes i neuromarketing?

Neuromarketing har gennem de seneste år udviklet sig fra udelukkende at have et akademisk fokus til at blive stærk kommercialiseret. Det skyldes primært den teknologiske udvikling, der har forbedret mulighederne at tracke neurale signaler og dels gennem de algoritmer, som gør det muligt at fortolke de indsamlede data.

Hjernescanning

En hjernescanning kan vise os, hvilke dele af hjernen, der aktiveres af foreskellige marketing stimuli. Det kræver dog ekspertviden at forklare og fortolke, hvad der registreres.

Andre dataindsamlingsmetoder baserer sig på biometriske data. 

Hvad er biometriske data?

Biometri kender vi typisk som en metode til at identificere mennesker ud fra specifikke kendetegn såsom fingeraftryk, iris, håndens blodkar, gangart eller ansigtstræk. Klassiske biometriske teknologier måler og analyserer data knyttet til menneskers fysiologi eller adfærd med henblik på at be- eller afkræfte en persons identitet.

Inden for de seneste år er en række forskellige værktøjer blevet tilgængelige, og det er nu muligt at indsamle biometriske data og kortlægge forbrugernes følelser, uden konkret at spørge dem hvad de føler.

Eye-tracking

Eye tracking er en teknologi, der gør det muligt at registrere og måle øjenbevægelser. Kommercielt bruges eye tracking til at undersøge forbrugernes opmærksomhed og respons på forskellige marketingbudskaber.

Ved brug af eye tracking kan vi registrere, hvad vi kigger på, hvor lang tid vi kigger, hvornår vi blinker, og hvordan visuelle søgemønster er i en given situation.

Ansigtsgenkendelse

Ansigtsgenkendelse er en metode, der kan identificere følelser ved at tracke og analysere vores ansigtsudtryk. Med udgangspunkt i web-cam optagelser kan computeralgoritmer analysere brugernes ansigtsudtryk og afdække konkrete følelser eller holdninger til et brand eller produkt.

På et solidt videnskabeligt grundlag får vi således direkte adgang til de følelser, en reklame skaber hos forbrugeren.

Hjerterytme

Fra forskning ved vi, at vores mentale og følelsesmæssige tilstand har en direkte påvirker vores hjerterytme.

Galvanic skin response (GSR)

GSR måler aktiviteten i dine svedkirtler, der på samme måde som hjerterytmen påvirkes af din følelsesmæssige tilstand.

Hvad kan vi forvente os af fremtiden?

Vi kommer formentligt til at se en endnu dybere kobling mellem anvendelse af biometriske data og AI, som kan hjælpe os med at forudsige forbrugernes følelsesmæssige tilstand.

Vores mobile enheder, som fx telefonen eller sportsuret, tracker allerede i dag en lang række biometriske data og præsenterer os for en oversigt over vores almene fysiske og psykiske tilstand.

Forestil dig, at disse data anvendes til at personalisere vores marketingindsats og differentiere marketingbudskaberne, så de stimulerer en særlig følelse hos forbrugeren?

Tilføj data om lokation og browserhistorik, og vi kan forudsige, hvor du er, hvordan du har det, og hvordan vores produkt kan hjælpe dig.

Biometrisk dataindsamling og GDPR

Det største dilemma ved i stor skala at inddrage biometriske data i marketing, er respekten for forbrugernes privatliv. Gennem biometriske data, får vi en dyb indsigt i brugernes adfærdsmønstre, og der er en hårfin grænse mellem at bruge disse data til at forbedre brugeroplevelsen og at manipulere brugernes adfærd.

Anvendelse af biometriske data i neuromarketing rejser nogle etiske spørgsmål, og derfor falder biometriske data ind under en særlig kategori af persondata, og er omfattet skærpede regler vedr. behandling af og samtykke for anvendelse af disse data.

Relateret indhold