Det skal du vide om cookie-samtykke

Vi har set nærmere på Erhvervsstyrelsens vejledning til den gældende cookiebekendtgørelse fra 2011 og fundet nogle væsentlige præciseringer

Den nye vejledning præciserer hvilke muligheder, vi som bruger skal have for at sige nej tak til, at vores adfærd på et website registreres ved brug af cookies for efterfølgende at indgå i statistik og marketingrelaterede aktiviteter. Det betyder konkret, at kravene til, hvordan vi som website-ejere håndterer vores cookie-samtykke, er blevet skærpet, og mange websites overholder således ikke længere de gældende retningslinjer.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, der bliver gemt på en brugernes computer, tablet eller smartphone, når de besøger et website. En cookies kan herefter indsamle information om, hvilke sider de besøger, hvilke artikler de læser, og hvad de køber.

What’s new?

Der skelnes nu i højere grad mellem forskellige typer af cookies, og kravet til samtykke og information er således knyttet til det formål, som indsamlingen af data skal anvendes til at opfylde.

Helt konkret betyder det:

  • Tekniske cookies, der har til formål at sikre websitets funktionalitet eller at brugere forbliver logget ind, IKKE er omfattet af kravet om aktivt samtykke fra brugeren.
  • Cookiesamtykket og den tilhørende information skal kunne afgives og afstås på en specifik type af cookie. Det skal således være muligt at give samtykke til eksempelvis statistikcookies og samtidigt afstå samtykke til markedsføringscookies.

De 4 forskellige typer at cookies, du skal for holde dig til, er:

Teknisk cookie

Sørger for, at hjemmesider fungerer, og at brugerne forbliver logget ind. Husker fx, hvad en bruger har lagt i sin indkøbskurv på webshoppen.

Statistikcookie

Bliver brugt til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside. Fx ved at indsamle besøgsstatistik som vi kender fra Google Analytics.

Personaliseret cookie (Trackingcookie)

Indsamler vores digitale fodspor, og hvad brugeren interesserer sig for. Man bruger den indsamlede viden til at personalisere indholdet på hjemmesiden.

Markedsføringscookie(Trackingcookie)

Indsamler vores digitale fodspor, og hvad brugeren interesserer sig for. Man bruger den indsamlede viden til at vise personrettede annoncer for brugeren, når denne færdes på nettet.

Samtykkedefinition

"En frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse"

Denne definition betyder, at formuleringer som ”Ved at bruge dette websitet, accepterer du vores brug af cookies” ikke længere opfylder kravene, og data indsamles på et ulovligt grundlag. På samme måde vil et forudafkrydset samtykkefelt ikke udgøre et gyldigt samtykke. 

Informationskrav

Brugerne skal være i stand til at afgive deres samtykke på et kvalificeret og oplyst grundlag. Det betyder at brugeren skal vide:

  • hvem der står bag de enkelte cookies - også 3. parts cookies
  • til hvilket formål informationerne opsamles 
  • hvor længe den enkelte cookie er installeret i brugerens enhed

Ændring og tilbagekaldelse af samtykke

Brugerne skal på let vis kunne ændre sine cookiesamtykker eller kalde et samtykke tilbage. En vejledning til brugeren om, hvordan man i sine browserindstillinger sletter cookies, er derfor ikke tilstrækkelig.

En nylig afgørelse fra Datatilsynet og Datarådet har slået fast, at en samtykke-knap og et link til en side, hvor man kan ændre sine præferencer, ikke er tilstrækkelig. Der skal i samme kontekst som samtykke-knappen være mulighed for at sige nej tak.

Hvilke konsekvenser får ændringerne?

Brugerne har fremadrettet let og direkte adgang til at fravælge cookies, og vi må formode, at mange vil benytte sig af denne mulighed. Det får betydning for de mange virksomheder, der i deres online-markedsføring gør brug af data om brugerne for at målrette deres annoncering.

I forhold til brugeroplevelsen ser vi også nogle udfordringer, fordi visse 3.parts funktionaliteter som fx afspilning af en indlejret YouTube video, er afhængig af et forudgående samtykke til anvendelse af markedsførings-cookies.

Mange virksomheder - inklusive os selv - skal fremadrettet finde nye og gode måder at løse udfordringerne på, så vi imødekommer brugernes krav om gennemsigtighed og retten til en frivillig samtykkeerklæring uden at kompromittere brugeroplevelsen.

Læs mere i disse artikler

Datastyrelsens afgørelse i sagen mod DMI

Erhvervsstyrelsens vejledning til cookiebekendtgørelsen.

Den gældende bekendtgørelse kan du læse på retsinformation.dk

Emma Langberg

Har du brug for vores hjælp?

Er du kunde hos os, er du meget velkommen til at kontakte vores support, hvis de nye retningslinjer giver anledning til, at vi skal ændre på din nuværende cookie-samtykkeopsætning.

Emma Langberg

Relateret indhold