Hvorfor er et sprogversioneret website vigtigt?

Kunder, der forstår hvad dit indhold handler om, er langt mere tilbøjelige til at købe dine varer eller fortælle andre om din forretning.

Udover at medvirke til bedre konvertering, signalerer et sprogversioneret website, at du driver en global forretning. Et godt indhold, som er oversat til flere sprog, er således med til at skabe loyalitet og styrke dit brand på den internationale arena.

Hvorfor skal du sprogversionere dit website?

Et sprogversioneret eller multilingual website er i sagens natur et website, hvor al indholdet eller dele af det, findes på flere sprog.

Der er i princippet ikke nogen øvre grænse for, hvor mange sprogversioner et website kan have. Som et eksempel i den helt tunge ende er jv.org, som har mere end 1000 sprogversioner. Et gennemsnitligt sprogversioneret website har 33 sprogversioner.

Et godt multilingual website kan også være "localized" på andre områder end gennem sproget. Designet kan fx være tematiseret, så det matcher kulturelle forskelle og best (UX) practice på dine lokale markeder.

Et andet kritisk punkt, hvor der ofte er grund til at differentiere, er i forhold til ranking på søgeord. Det er vigtigt, at teksterne indeholder lokalt tilpassede søgeord, og at de inkluderes i meta titles og meta descriptions for siden.

Sprogversionering - hvilken strategi skal du vælge?

Hvilken strategi, du skal vælge for dit sprogversionerede website, afhænger af din ambition samt de ressourcer, du har til rådighed til opgaven med at oprette indholdet og den efterfølgende vedligeholdelse af det.

Der er en række områder, du indledningsvist bør forholde dig til;

  • Hvilke sprogversioner skal være tilgængelige?
  • Hvilket domæne skal dine sprogversioner ligge på?
  • Indeksering af sprogversioner
  • CMS og sprogversionering
  • Hvem skal oversætte, og hvordan sikres et godt workflow?
Flagbanner

Fordele ved sprogversionering

Et sprogversioneret website medvirker til bedre konvertering og signalerer, at du driver en global forretning.

Hvilke sprogversioner skal dit website have?

Hvilken tilgang, du vælger, skal ses i lyset af din forretning og de markeder/brugere du gerne vil positionere dig overfor.

  1. Vil du ekspandere din forretning til nye lande, er det en fordel, at de nye brugere kan tilgå websitet og informationer om din forretning, produkter og services på deres modersmål.
  2. En anden og mere generisk strategi er at oversætte websitet til de mest talte sprog i verden.

Historisk set har et website været "globalt", hvis det havde 5-6 sprogversioner, med hovedvægten på det engelske. I dag er billedet et andet, hvor 44% af internetbrugerne er engelsk-, spansk- eller kinesisktalende. Resten - altså mere end halvdelen udgøres af en meget broget skare af nationaliteter. Kilde: The 2021 Web Globalization Report Card.

Der er ingen tommelfingerregel i forhold til, hvor mange sprog et website skal have. Hvor mange sprog, dit website skal understøtte, afhænger af dine visioner, ressourcer og mål. En ting er dog sikkert; jo flere internetbrugere du ønsker at ramme, jo flere sprog skal dit website understøtte.

Hvis din ambition er at ramme 90% af alle internetbrugere, kan du godt forberede dig på, at dit website skal oversættes til omkring 40 sprog. 

Hvor meget indhold skal oversættes?

Har du et website med et omfangsrigt indhold, kan det være en uoverkommelige opgave at igangsætte en oversættelse af flere tusinde sider til fx ti nye sprog. Derfor vælger en del virksomheder og organisationer en faseopdelt udrulninger af sprogversioneringen.

  1. Du vælger at oversætte de vigtigste landingssider, produktsider eller kontaktsider til de nye sprog. Det er en ”quick and dirty” løsning og værdien heraf afhænger fuldstændigt af, hvor brugeren er i sin beslutningsproces. Er brugeren i en fase, hvor der er fokus på at indhente informationer, der skal danne grundlag for en beslutning, er det kritisk, hvis kun en brøkdel af de relevante og nødvendige informationer er tilgængelige på et for brugeren forståeligt sprog.
  2. Du vælger at lancere ét sprog ad gangen og oversætter alt indhold. Hvis du vælger denne tilgang, kan du med fordel starte med et sprog, som størstedelen af dine brugere og potentielle kunder læser og forstår.

Sprogversion med eget domæne eller som sub-domæne

Hvis du eksempelvis har et website på dansk, som du ønsker en fransk version af, kan du vælge at lægge det danske indhold på www.website.dk og det fransk på www.website.fr. Endelsen vil helt automatisk indikere overfor såvel brugerne som Google, hvilket sprog indholdet er udformet på.

En anden strategi er at benytte et internationalt domæne som fx www.website.com. Sproget på www.website.com domænet kan være enten være dansk eller fransk, når blot du er konsistent i dit valg. Er du ikke det, kan det gå ud over din ranking, fordi søgemaskinerne ikke får en klar indikation af sproget.

Benytter du et internationalt domæne som .com, .net, .io, .eu, .nu eller .org, hvor sproget er dansk, kan du placere din franske sprogversion i enten sub-domænet www.fr.website.com eller undermapper www.website.com/fr/.

Indeksering af sprogversioner

For at sikre god global ranking, er det er vigtigt, at dit websites forskellige sprogversioner bliver indekseret af Google og andre, for brugerne, relevante søgemaskiner.

Når du skal træffe dit domænevalg, kan det være en god idé at skele til, hvilken søgemaskine dine brugere primært benytter sig af. Der er nemlig stor forskel på, hvad fx Google og Bing leder efter, for at identificere sprogstrukturen på dit website.

Google finder og indekserer den relevante sprogversion primært på baggrund af hreflang-tags. Søgemaskinen Bing er ikke på samme måde god til at identificere sprogversioner ud fra hreflang-tags, men identificerer primært sprogversionen ud fra domænenavnet og meta-tagget ”Content Language”.

Multisprog og intern site-søgning

Mange større websites har en intern søgning, hvor brugerne kan søge på vilkårlige ord eller sætninger. For at søgefunktionen kan levere et relevant søgeresultat på en given søgning og på det rigtige sprog, er det nødvendigt, at der i dit CMS findes et søgeindeks for hver sprogvariant i din løsning.

Samtidigt skal søgefunktionen tage højde for særlige karakterer og tegn. På dansk har vi fx æ, ø, å og på tysk tegnet ß, som visse internationale søge-frameworks ikke i udgangspunktet kan genkende. I disse tilfælde er det nødvendigt at berige søgefunktionaliteten.

Hvad enten der er tale om indeksering af indhold i Googleindekset eller internt i dit CMS, er det afgørende, at du har en webleverandør, der kan sikre, at de rigtige sprogversioner er tilgængelige for både søgerobotter og brugerne, der besøger dit website.

CMS og sprogversionering

Din succes i forhold til en vellykket sprogversioneringsstrategi afhænger i stor udstrækning af det Customer Management System, du benytter, samt den viden og erfaring, din webleverandør har på området.

Langt de fleste af vores webløsninger, udvikler vi i Umbraco CMS. De har alle ud ad boksen en rigtig god håndtering af flere sprogvarianter.

I Umbraco CMS giver vi dig mulighed for at lave så mange sprogvarianter af dit site, som du har brug for. Dine sprogvarianter bliver kædet sammen, så du bevarer overblikket, når du opdaterer indhold, som skal slå igennem på flere forskellige sprog.

Når du på et senere tidspunkt har brug for at lave rettelser i dit indhold, sørger Umbraco for, at du husker at publicere dine rettelser på alle sprog eller blot dem, du har angivet som obligatoriske.

Multisprog og oversættelsesværktøjer

Et gnidningsfrit samarbejde mellem indholdsredaktører på hovedsproget og de translatører eller oversætterbureauer, som oversætter indholdet til de øvrige sprog, er nemlig afgørende for det endelige resultat og den værdi, sprogversionerne skal medvirke til at skabe for forretningen.

Har du et multinationalt website med en dyb indholdsstruktur, hvor indholdet skal oversættes 1:1, kan det derfor være en fordel at få bygget nogle særlige workflows i dit CMS, der håndterer de interne processer i forbindelse med oversættelse af indholdet.

Translation Manager, iPlus og Umbraco CMS

På nogle af vores løsninger laver vi et specialudviklet workflow, der gør det let for en indholdsredaktør at sende sideindhold til oversættelse ved en ekstern translatør.

Translation Manager er et licenseret plug-in til Umbraco CMS. Translation Manager kan trække alle tekstafsnit ud af en side og levere det i et format, som vi sender direkte ind i translatørbureauets oversættelsessoftware. Det smarte er, at vores løsning holder styr på, hvad der er henholdsvis overskrifter, brødtekster og metatekster, og sender de færdigoversatte tekstafsnit direkte tilbage til det rigtige sted i sidestrukturen. Herefter er det blot at godkende og publicere den sprogversionerede side.

Profilbillede - Henrik Møller

Hør mere om sprogversionering

Har du spørgsmål omkring mulighederne for sprogversionering i Umbraco CMS, er du velkommen til at kontakte Henrik Møller.

Henrik Møller

Kundeprojekter med flere sprogversioner

Indhold relateret til Umbraco