Umbraco lancerer version 10

Umbraco 10 indeholder nye features og funktio­naliteter, der primært har betydning for udvikling på platformen og tidsforbruget forbundet hermed.

Med Umbraco 10 følger også en ændring i forhold til release- og supportkadencen, og hvad det betyder for dit Umbraco projekt, har vi kort skitseret i denne artikel.

De seneste opgraderinger

Som mange nok allerede har erkendt, afføder de seneste to major-opgraderinger opgaver af lidt forskellig karakter.

Fra Umbraco 7 til 8 er det nødvendigt at bygges websitet op igen helt fra bunden og genetablere alt indhold.

Fra Umbraco 8 til 9 er det væsentligt lettere. Den underliggende teknologi er blevet ændret til .Net Core, hvilket betyder, at hele eller dele af frontendkoden skal skrives om. Indholdsredaktørerne slipper dog for at genetablere indholdet, da indholdsdatabasen forbliver uændret ved opgradering fra Umbraco 8 til 9.

Opgradering fra Umbraco 9 til 10

Det er ikke længe siden, version 9 blev lanceret, og en opgraderingen mellem Umbraco 9 og 10 er en forholdsvis simpel opgave, der mest af alt minder om en mindre opgradering indenfor samme version (eksempelvis 9.1 til 9.2).

Klide: Umbraco.com

Ændret release-kadence

Fra og med Umbraco 10 har Umbraco ændret på deres kadence, så der fremadrettet kommer flere mindre opgraderinger løbende samt to Major Versions pr. år, som indeholder større ændringer.

De fleste Major Versions har en supportfase på 9 måneder, efterfulgt af 9 måneders security-only support.

Umbraco 10 er en Long Term Support (LTS) version, hvilket betyder, at den har både en længere support fase samt længere security-only fase.

En LTS version har en supportfase på 24 måneder efterfulgt af 12 måneders security-only support. Hver 4. Major Version er en LTS.

Både Umbraco 11.0 og 12.0, som ikke er LTS versioner, har således både release og End of Life (EOL) før den næste LTS version, som er Umbraco 13.0 lanceres.

Det er vigtigt at understrege, at disse små og hyppige opdateringer på ingen måde er en ressourcekrævende opgave.

Rasmus Bollerup, partner hos Illumi

Ændringen sker primært for at sikre en mere ensrettet release- og supportkadence på det samlede framework – både Umbraco CMS og den understøttende Microsoft .Net teknologi.

Hvornår skal jeg opgradere min Umbraco version?

Umbraco 9 bliver supporteret indtil 16. september 2022 og har herefter yderligere 3 måneder, hvor der stadig bliver foretaget sikkerhedsopdateringer. End of Life (EOL) for Umbraco 9 er 16. december 2022.  Umbraco 9 - End of Life

Umbraco 8 supporteres fuldt ud frem til 24. februar 2024, og går herefter ind i en security-only fase frem til 24. februar 2025, hvorefter den har nået End of Life (EOL) og ikke længere supporteres på nogen planer. Umbraco 8 - End of Life

Umbraco 7 er pt i security-only fasen og rammer End of Life (EOL) i september 2023. Umbraco 7 - End of Life

Umbraco 8 bygger på en grundlæggende anden teknologi, som Umbraco yder den fulde support på. Umbraco er fra og med version 9 er rykket ind på Microsoft .Net Core frameworket. derfor giver det god mening at release- og supportkadencen på Umbraco CMS og den underlæggende teknologi følger hinanden.

Profilbillede - Rasmus Bollerup

Har du spørgsmål til opgradering af dit Umbracoprojekt?

Rasmus Bollerup

Læs mere om Umbraco CMS

Hvis du ikke allerede er bekendt med Umbraco CMS, kan du læse meget mere i disse artikler.