Design og UX

Vi omsætter brands til fantastisk digitale brugeroplevelser, der understøtter din forretningsstrategi

UX står for User Experience, som vi i Illumi oversætter til brugeroplevelse. Det siger sig selv, at en brugeroplevelse er en subjektiv og individuel oplevelse af at benytte et givent website. Hos Illumi er UX et begreb, der ikke kun handler om brugervenlighed og funktionalitet men ligeså meget om at fænge og fastholde besøgende og skabe en stærk brandidentificering.

Context is King

Ikke alle websites skal nødvendigvis designes til at omfatte hele paletten, og derfor er vores udgangspunkt altid først at opnå en forståelse af brugerne og den kontekst, hvori de anvender websitet. Der er selvsagt forskel på, om vi designer et website, hvis primære formål er at skabe stærk personlig identifikation og brandloyalitet, eller et website som skal levere saglig information om livsvigtige vacciner.

Visuelle designs bliver til digitale brugeroplevelser

Vi er specialister i at omsætte reklamebureauernes visuelle designs til fantastiske digitale brugeroplevelser, og på den måde gøre din visuelle identitet målbar. Nogle af vores kunder har ikke et eksisterende samarbejde med et reklamebureau, og for dem udarbejder vi ligeledes visuelle designs, som er dybt forankret i virksomhedens brandidentitet.

Før vi kan begynde den egentlige udvikling af et nyt site, laver vi en digital rentegning af de visuelle designs til pixels og grids, således at frontendudviklerne har noget konkret at arbejde ud fra.

Læs hvad et godt digitalt design består af

Værd at vide om User Experience design

 • UX design er ligeså vigtigt som visuelt design
 • Med et godt UX design kan besøgende finde ud af at interagere med dit website eller din app
 • UX design handler om forståelsen af digitale adfærdsmønstre og at designe løsninger herefter
 • Et godt UX design skaber det rigtige flow for dit websites besøgende og bedre konvertering

Konverteringsoptimering

Mange tror fejlagtigt, at konverteringsoptimering kun er relevant at beskæftige sig med, hvis man har en eller anden form for salg på sit website. Webshop eller ej, så giver det generelt rigtig god mening at opsætte mål for de handlinger, besøgende skal foretage på sitet. Det er underordnet, om handlingen er et køb, en tilmelding til nyhedsmail eller download af et dokument, men vigtigt er det at følge op på, om websitet performer på en måde, der bidrager til at nå de overordnede forretningsmæssige mål.

Hos Illumi er vi af den opfattelse, at et godt UX design er afgørende for din konverteringsrate, og derfor starter vores projekter altid på et strategisk plan for at forventningsafstemme hvilke konkrete mål, som vores design skal medvirke til at nå.

Læs mere om leadgenerering og konvertering

Optimal brugeradfærd

Det kan ind imellem være en svær balancegang for en kunde at navigere i krydsfeltet mellem den nødvendige funktionalitet og de mange spændende visuelle features, som er til rådighed. Derfor bruger vi tid på at afdække på hvilken måde, det nye website skal understøtte kundens overordnede forretningsmål.
I den snak er vi ikke blege for at sige, hvad vi mener og fortælle vores kunder, hvis de ønskede visuelle effekter er forstyrrende for optimal brugeradfærd og konvertering på sitet.

Typisk designproces hos Illumi

 1. Indledende workshop med teamet
 2. Udarbejdelse af UX design
 3. Præsentation og tilpasning
 4. Udarbejdelse af UI design
 5. Præsentation og tilpasning
 6. Designgodkendelse
 7. Rentegning og overlevering til implementering

Indledende workshop

Formålet med den indledende workshop er at samle tilstrækkelig viden inden udformningen af det kommende site. I workshoppen kommer vi typisk omkring emner som målsætning, målgrupper, funktionalitet, integrationer, tidligere statistik, visuel identitet, erfaringer, indhold, referencer m.m.

User Experience design

For at forventningsafstemme med kunden og eventuelt deres brugere designer vi simple men forståelige wireframes til at præsentere foreslåede funktioner, informationsarkitektur og forslag til indhold på et website. De statiske wireframes uploader vi til et online prototype værktøj, som via udvalgte punkter gør det muligt at interagere imellem frames. På denne måde kan prototyperne også bruges til initiale brugertests. Når prototypen er gennemarbejdet, har vi et godt og reelt grundlag for at udvikle et funktionelt user interface.

User Interface design

Når funktionaliteter, informationsarkitektur og indhold er på plads, kan vi begynde at klæde det kommende site på i overensstemmelse med kundens visuelle identitet. Det vil sige grafiske elementer såsom logo, bomærke, ikoner, farvepalet, typografi, billedsprog og grafisk stil.

I præsentationen viser vi eksempler på, hvordan relevante sider, såsom forside, fordelingssider, artikelsider, 404-sider, søgeresultatsider ser ud iklædt den visuelle identitet og foldet ud på forskellige platforme. Ligesom med wireframen, samler vi disse sider i en prototype, så kunderne kan teste designet i en browser.

Rentegning og overlevering

Når den visuelle identitet er integreret, udarbejder vi et en rentegnet styleguide, der indeholder en liste over alle modulerne vist på forskellige enheder samt dokumentation for hvordan disse skal opføre sig. Dette dokument benytter vi som grundlag for den efterfølgende implementering.

Modulær designtilgang

For at sikre mest mulig redaktionel fleksibilitet, designer vi altid hjemmesider i moduler. Et modul kan for eksempel være et banner, et tekstafsnit, en formular, en kontaktperson m.m. Modulerne designer vi, så de kan indsættes i vilkårlig rækkefølge, uden at det kompromitterer designet.

Relateret indhold