Integrationsløsninger

Integrationsløsninger

Integrationsprojekter er 10% teknik og 90% kommunikation

Hvis du har fundet vej til denne side, fordi du vil læse om webservices, triggers, datalag, xml, csv, udvekslingsformater, servicebus, REST api'er eller andet teknik, må vi nok i første omgang skuffe dig. Vi mener nemlig, der er noget, som er langt vigtigere at fortælle om. 

Teknikken er den lette del!

Et vellykket IT-integrationsprojekt er typisk 10% teknik og 90% kommunikation. I sagens natur er der altid flere parter i et integrationsprojekt - nogle gange få og andre gange mange. I udgangspunkt har vi altid en kunde, som ønsker, at eksisterende og nye systemer skal samarbejde om en række opgaver. Udfordringen er, at disse systemer oftest har forskellige leverandører og brugere - både internt og eksternt.

Når to parter har bygget hver sin halvdel, så giver det desværre ikke automatisk ét hele - der er "noget" i midten, som skal få det til at fungere i praksis - og det er denne magiske del i midten, der er hele nøglen til succesfulde integrationsprojekter.

Det helt store kunststykke er derfor at få alle parter til at se integrationsprojektet som en fælles opgave. Hos Illumi tager vi rollen som den mediator, der sikre, at alle parter oplever et godt udbytte af integrationsprojektet og som sikre, at alle mellemregningerne bliver gjort op.

Vores filosofi

Vi har en stålsat vilje til at sætte os i førersædet på et integrationsprojekt og sikre, at alle de nødvendige diskussioner tages, sikre at der etableres testmiljøer, sikre at firewalls og proxyservere er taget ind i ligningen, sikre at aftaler og snitflader fastholdes samt sikre, at alt samlet set kommer i mål. Plus en række andre mellemregninger.

Nøglen er, at vi tager initiativ til den rigtige kommunikation - om de rigtige emner - på de rigtige tidspunkter. Det er en initiativpligt, vi naturligt tager på os, fordi det i sidste ende er det, der sikre værdi for dig som kunde.

Vi mener ikke, at du som kunde nødvendigvis selv skal jonglere med et teknisk tungt projekt med to eller flere teknikpartnere, som du pludselig skal koordinere. Vi forstår web teknologier indgående, og kan samtidig softwareudvikle mere traditionelle applikationer. Vi har softwarearkitekter, som kan overskue store problemkomplekser. Vi har massiv erfaring fra et utal af forskelligartede teknologier, platforme og snitflader. Vi har den tekniske baggrund på plads, og derfor kan du trygt overlade den koordinerende rolle til os.

Læs også