IT integration

God IT integration er 10% teknik og 90% kommunikation

Systemintegration er kritisk for forretningen

Når vi binder dine digitale systemer sammen, får du en sammenhængende digital infrastruktur, som sikrer godt sammenspil mellem organisationens forretningsområder og facilitere datadeling på tværs af digitale platforme og enheder.

For langt de fleste virksomheder og organisationer betyder det reelt 2 ting; for det første effektivisering af arbejdsprocesser og for det andet et langt bedre grundlag at træffe de forretningskritiske beslutninger på.

Stand-alone IT systemer bidrager i sig selv ikke for alvor til at udvikle din forretning. Det er først, når systemerne er godt integreret til hinanden, og data flyder frit mellem virksomhedens siloer, at medarbejderne vil opleve en værdi, der bidrager positivt i de daglige beslutninger og arbejdsprocesser.

IT integrationsprojekter handler om kommunikation

Et vellykket IT integrationsprojekt er typisk 10% teknik og 90% kommunikation. I sagens natur er der altid flere parter i et integrationsprojekt - nogle gange få og andre gange mange. I udgangspunkt har vi altid en kunde, som ønsker, at eksisterende og nye systemer skal samarbejde om en række opgaver. Udfordringen er, at disse systemer oftest har forskellige leverandører og brugere - både internt og eksternt.

Når to parter har bygget hver sin halvdel, så giver det desværre ikke automatisk ét hele - der er "noget" i midten, som skal få det til at fungere i praksis - og det er denne magiske del i midten, der er hele nøglen til succesfulde integrationsprojekter.

Det helt store kunststykke er derfor at få alle parter til at se integrationsprojektet som en fælles opgave. Hos Illumi tager vi rollen som den mediator, der sikre, at alle parter oplever et godt udbytte af integrationsprojektet og som sikre, at alle mellemregningerne bliver gjort op.

Succesfuld integration kræver eksperter med overblik

Vi har en stålsat vilje til at sætte os i førersædet på et integrationsprojekt og sikre, at alle de nødvendige diskussioner tages, sikre at der etableres testmiljøer, sikre at firewalls og proxyservere er taget ind i ligningen, sikre at aftaler og snitflader fastholdes samt sikre, at alt samlet set kommer i mål. Plus en række andre mellemregninger.

Nøglen er, at vi tager initiativ til den rigtige kommunikation - om de rigtige emner - på de rigtige tidspunkter. Det er en initiativpligt, vi naturligt tager på os, fordi det i sidste ende er det, der sikre værdi for dig som kunde.

Indhold relateret til IT integration