De største myter om specialudvikling

Profilbillede - Henrik Møller

Partner og kundeansvarlig

Henrik Møller

Det har de seneste år været en udpræget holdning, at et standardsoftwaresystem pr. definition er den bedste løsning at gå med. Men er det en korrekt antagelse?

I denne artikel taler vi rundt om nogle af de myter om specialudviklede systemer, som vi ofte støder på. Forhåbentligt kan artiklen være med til at give dig en mere nuanceret tilgang til dit valg, når det kommer til de store og mere komplekse it-systemer.

Men før vi begynder at aflive myterne, vil vi gerne forklare hvad specialudviklet software egentligt er, og hvordan den adskiller sig fra standard software.

Hvad er specialudvikling?

Specialudviklet software er en unik løsning, der er udviklet til at løse specifikke udfordringer eller opgaver i en given virksomhed.

Alt omkring udviklingsprocessen baserer sig på et sæt af unikke udfordringer i virksomheden og en dyb indsigt i brugerne, der skal anvende systemet. Systemet er derfor lavet på forretningens præmisser og ikke omvendt.

I den modsatte ende af skalaen har vi standardsystemerne. De er udviklet på baggrund af en fællesmængde af behov i et større brugersegment. Man ved, hvad man får, og så kan man foretage mindre tilpasninger og udvidelser efterfølgende, lyder logikken.

Et standardsystem er stærkt netop fordi, det er standard og gennemtestet. Et specialudviklet system er stærkt, fordi du får præcist det, din forretning har brug for, og fordi du kan tilpasse og udvikle systemet løbende, i takt med din forretning vokser og nye behov opstår.

Det er ikke alt, der kan løses med hyldevarer og pakkeløsninger

For nogle virksomheder er et standardsystem en glimrende løsning, mens det for andre utilsigtet kan medføre, at det bliver nødvendigt at bøje og strække de interne arbejdsprocesser og procedurer for at få fuld valuta af et standardsystem.

Vi har oplevet mange, der køber ind på et standardsystem, uden at være klar over de forretningsmæssige konsekvenserne af de tilpasninger, der efterfølgende skal laves i systemet eller organisationen.

Undersøg først markedet for standardsystemer

Hvor vidt din digitale udvikling skal understøttes af et standardsystem eller et specialbygget system, beror først og fremmest på en grundig analyse af dine interne processer og behov. Det er efterfølgende en god idé at undersøge markedet for standardsystemer og vurdere, om de tilbudte features og funktioner understøtter behovene.

Skal et standardsystem tilpasses for at imødekomme dine behov, er der god grund til at skærpe opmærksomheden og evt. starte en dialog med en softwarevirksomhed omkring et specialudviklet system.

Risiko ved tilpasning af standardsystemer

Der er ofte en stor risiko forbundet med at tilpasse et standardsystem til komplekse, kundespecifikke behov, fordi det kan være vanskeligt at forudse de systemmæssige konsekvenser af disse ændringer. Systemet kan let blive ’skrøbeligt’ og kræve uforholdsmæssigt megen vedligeholdelse og i værste fald gøre systemet så ustabilt, at det går ud over driften og indtjeningen.

Graph

Når vi specialudvikler, bygger vi systemet på forretningens præmisser og ikke omvendt.

Henrik Møller, partner hos Illumi

Myte 1: Specialudviklede systemer er dyrere end et standardsystem

Ja naturligvis, fordi der kun er én til at betale gildet. I et standardsystem er udviklingsomkostningerne fordelt på et stort segment af brugere og deres licensaftaler.

Ved mange standardsystemer er licensen ofte knyttet til én bruger eller enhed, hvilket kan føre til betragtelige omkostninger for en større virksomhed, med mange medarbejdere, der skal have adgang til systemet.

Hvis du ikke har særlige behov, der adskiller sig fra resten af segmentet, som systemet er udviklet til, og kun et fåtal af medarbejdere skal have adgang, så er et standardsystem formodentligt den bedste og billigste løsning for dig.

Men pas på, for det kan let blive en falsk tryghed at investere i et standardsystem. ’Spare’-argumentet går hurtigt fløjten, hvis du er nødt til at få specialtilpasset standardsystemet eller bruge ressourcer på at ændre dine forretningsgange eller procedure, før system og forretning matcher hinanden.

Tilpasninger af standardsystemer til komplekse behov, kan i længden blive en både dårligere og dyrere løsning. Ofte skal der laves så mange ændringer, at det, du i realiteten står tilbage med, er en knopskudt løsning, som ikke længere omfatter de fordele, der i udgangspunktet var ved et standardsystem eller et specialudviklet system.

Et standardsystem er sjældent bygget til at tilpasse og specialudvikle på. Det er som nævnt netop styrken, at det er et lukket og velafprøvet økosystem. Specialtilpasninger af et standardsystem gør systemet skrøbeligt og kan let komplicere fx fremtidige systemopgraderinger og i værste fald få systemet til at falde fra hinanden.

Hos Illumi synes vi ikke, det er en god idé at begynde at bygge om på et velfungerende standardsystem. Vi anbefalinger derfor ofte en løsning, hvor vi specialudvikler den funktionalitet, der ikke kan håndteres af standardsystemet og i stedet får det to systemer til at snakke rigtig godt sammen.

Myte 2: Specialudviklede systemer giver større usikkerhed i leverancen

Der findes mange skrækeksempler på specialudviklede it-systemer, hvor både budgetter og tidsplaner er løbet af sporet, og derfor er det ikke uden grund, at der gennem de senere år er opstået en konsensus om, at standardsystemer giver større sikkerhed i leverancen.

Der er ingen tvivl om, at der er høj sikkerhed i leverancen af et standardsystem, hvis du altså kan ’nøjes’ med den funktionalitet og de features, der findes i et givent system. I det sekund du begynder at tilpasse standardsystemet, kan det give anledning til stor usikkerhed i leverancen. Og særligt for komplekse IT-projekter, er der som regel stor usikkerhed forbundet med at ombygge et standardsystem.

Myte 3: Svært og dyrt at skifte leverandør

Hvor vidt et leverandørskifte på et specialbygget system er en kompliceret sag, afhænger primært af to vigtige forhold: Den aftale du har indgået med din leverandør omkring ejerskab af kodebasen samt kvaliteten af den.

Hvis man som bruger får specialudviklet software, er det vigtigt at opnå de rette rettigheder til denne software. Typisk vil du have behov for at opnå rettigheder, der sikrer en uafhængighed i forhold til leverandøren. Uafhængigheden er særlig vigtig i forbindelse med genudbud eller outsourcing af den specialudviklede software.

Hos os ejer kunden altid kodebasen og kan frit vælge at opsige samarbejdet og tage koden med til en ny samarbejdspartner. Det er dog ikke alle leverandører, der har samme indstilling, og vi ser desværre mange kreative måder at holde kunderne stavnsbundet i et kunde-leverandørforhold.

Men selvom du i kontrakten har sikret dig rettighederne til din specialudviklede software, kan det blive dyrt at skifte leverandør, fordi den nye leverandør skal bruge mange timer på at gennemskue logikken i kodebasen, eller i værste fald genskrive store dele af den, hvis kvaliteten er for ringe.

Gennemsigtighed og kundens fulde ejerskab af kodebasen er som udgangspunkt et godt tegn på, at en leverandør kan stå inde for kvaliteten af kodearbejdet. Står du med et specialudviklet system med høj kodekvalitet, bør det ikke være hverken svært eller dyrt at skifte leverandør, hvis samarbejdet af en eller anden grund må ophøre.

Myte 4: Specialudviklet software bliver produceret af indiske udviklere

Det er rigtigt, at en del udvikling bliver outsourcet til lande med billigere arbejdskraft. Indimellem er du ikke engang klar over, at dele af dit softwareprojekt bliver outsources til en underleverandør i fx Indien.

Outsourcing er med til at holde omkostningerne nede og kan være en god løsning, hvis der er oparbejdet et tillidsfuldt forhold til underleverandørens udviklerteam, og man selv afsætter de fornødne ressourcer til løbende opfølgning.

Der findes både elendige og fantastiske udviklerteams rundt omkring i verden, og der ligger en stor opgave i at kvalificere en leverandør, uanset om leverandøren er dansk eller indisk.

Valget af leverandør er et tillidsspørgsmål og handler rigtig meget om god kemi og forståelse for hinandens forretningskultur og arbejdsprocesser. Dette kan være vanskeligt at afdække uden at have mødt leverandøren og udviklerteamet personligt.

Jo flere gange et projekt skifter hænder og opgaven skal overleveres til en ny samarbejdspartner, jo større risiko er der for kommunikationsbrist og for at konteksten, som løsningen eller delleverancen skal indgå i, bliver utydelig.

Hvis man skal have succes med outsourcing, skal alle features og alle processer dokumenteres helt ned i mindste detalje, og ressourcerne hertil vil ofte udligne eller overgå den besparelse, man havde håbet at opnå ved at outsource.

Specialudvikling hos Illumi

Vi opfordrer som udgangspunkt altid vores kunder til at undersøge, om ikke et standardsystem kan løse de udfordringer eller opgaver, de står med. Det kan det heldigvis ofte!

Men indimellem er der tale om nichebrancher, som har nogle specifikke forretningsprocesser og arbejdsgange, der ikke kan rummes af en standardløsning, og det er her, en specialudviklet løsning for alvor skaber værdi i forretningen.

Vi har stor erfaring og kompetence inden for specialudvikling og vores softwareudviklere og -arkitekter, har gennem årene og mange projekter, opbygget stor ekspertise i at forstå en kompleks forretningsstruktur og de underliggende arbejdsgange og processer, som et nyt system skal understøtte.

Al vores kode skrives af Illumi-ansatte, der alle har arbejdsplads i Danmark, da vi ønsker at have fuld kontrol over kvaliteten af det software, vi udvikler. Samtidigt har vi hånd i hanke med både tidsforbruget og fremdriften i projekterne, når udviklerteamet dagligt mødes face to face om opgaverne. Det vurderer vi, skaber et godt og trygt projektforløb for vores kunder.

Specialudviklet software er en unik løsning, der er udviklet til at løse specifikke udfordringer eller opgaver i en virksomhed. Det tilpasses virksomhedens præmisser og kan udvikles løbende i takt med forretningens udvikling.

Et standardsystem er udviklet til en bred gruppe brugere og har en fællesmængde af funktioner og features. Specialudvikling fokuserer på virksomhedens unikke udfordringer og kan tilpasses specifikt til behovene.

Prisen for specialudviklet software afhænger af projektets omfang og kompleksitet. I nogle tilfælde kan specialudvikling være dyrere end et standardsystem, mens det i andre tilfælde kan være mere omkostningseffektivt at få en skræddersyet løsning.

Muligheden for at skifte leverandør afhænger af aftalen om ejerskab af kodebasen og kvaliteten af den specialudviklede software. Hvis kunden ejer kodebasen og kvaliteten er god, bør det ikke være svært eller dyrt at skifte leverandør.

Specialudviklede forretningssystemer

Vi udvikler forretningssystemer for virksomheder og organisationer inden for uddannelsessektoren, transport- og logistiksektoren, byggesektoren, serviceindustrien og mange flere.

Kundeprojekter

Vores kunder har fået nye markedsmuligheder, fordi vi sammen har skabt egenudviklede digitale platforme, der kan vokse sammen med forretningen, og som ikke besidder nogle af de snærende bånd, som mere standardiseret software kan være præget af.

Alle kundeprojekter