Illumi som din samarbejdspartner

Vi bygger systemer og platforme der fremmer din digitale succes

Illumi har i mere end 15 år været med til at gøre en forskel for vores danske og internationale kunder, når vi har leveret forretningsstrategier, rådgivning, udvikling, implementering og design af digitale løsninger. Vi er et dedikeret team af engagerede og fagligt dygtige personer, og vores samlede erfaring strækker sig tilbage til internettets spæde begyndelse.

Vi betragter det som vores fornemste opgave at udvikle nye digitale løsninger til dine forretningskritiske udfordringer, der står overfor en digital transformation. Fundamentet for succes er en solid indsigt i vores kunders forretning, de markeder de bevæger sig i og naturligvis en stak af relevante tekniske kompetencer og erfaringer.

Her får du aldrig B-holdet

Hos os vil du altid opleve at være en stor fisk i en lille dam. Det betyder konkret, at dit projekt altid vil blive varetaget af professionelle og kompetente medarbejdere med mange års erfaring – også efter projektet er lanceret, og du blot har behov for mindre opdateringer og udviklinger på løsningen.

Hos Illumi arbejder vi i faste team, som sammen har ansvar for projekter og en fast portefølje af kunder - både under udvikling af nye projekter, men også efter at løsningen er gået live.

Vi vægter at historikken og indsigten i løsningerne og kunderne bibeholdes, da vi tror det er således de bedste og mest fremtidssikrede løsninger bliver skabt samt at de langvarige samarbejder, opstår og består.

Ved at have et fast team med overlappende kompetencer sikrer vi ligeledes at vores løsninger altid kan supporteres, da viden forankres på flere hænder og hoveder.

Fordele ved at arbejde med faste, selvstyrende teams:

  • Viden og historik på løsninger og kunder fastholdes

  • Høj performance og gode samarbejdsevner, da man kender hinanden

  • Fleksibilitet i løsning af opgaver, da man løfter i flok

  • Ansvaret for løsningen ligger i teamet, hvorfor support også varetages her

  • Gennemgående og dedikeret projektleder, som kender teamet, løsningerne og kunderne

Dedikeret projektledelse

Hvert team har tilknyttet en fast og dedikeret projektleder og Team Lead, da vi tror på at det løfter vores leverancer, sikrer kvaliteten og understøtter trivslen i de enkelte teams.

Hos Illumi er der altid en dedikeret projektleder med på projekterne fra starten. På den måde sikrer vi at viden, krav og aftaler bliver båret videre til teamet og at kontakten bliver etableret så tidligt som muligt, da den er vigtig for det videre samarbejde. Projektlederens fornemmeste rolle er at agere bindeled både for teamet og for kunden – og alt derimellem.

Der har været et godt samarbejde mellem Illumi og vores Navision-leverandør, hvilket har været absolut afgørende for at kunne lykkes med projektet.

Pia Damgaard Bech, faglig koordinator hos Mejeriforeningen

Vores værdier er vigtige

Hos Illumi har vi et stærkt sæt af værdier, som gennemsyrer vores relation til hinanden og vores samarbejdspartnere. Værdierne er vigtige brikker i vores målsætning om altid at levere løsninger, der skaber fantastiske forandringer for vores kunder.

Ordentlighed

Vi er ordentlige mennesker – altså mennesker, som du kan stole på, og som er ærlige i alle aspekter af en samarbejdsrelation.

Indsigt gennem dialog

Vi slår ørerne ud og lytter til dig. Vi er ikke bedrevidende og deler gerne ud af vores viden. Jo mere vi ved om din forretning og dine brugere, des bedre løsninger kan vi udvikle sammen. Vi mener, at de bedste løsninger opstår, når vi har en tæt og ærlig dialog omkring de reelle udfordringer og mål, som en ny digital løsning skal understøtte.

Kvalitet i proces og leverance

Alt andet end god kvalitet i proces og løsning er simpelthen for besværligt i længden. Derfor hjælper vi dig også med at vurdere de forretningsmæssige konsekvenser ved at gå på kompromis med kvaliteten i en digital løsning.

Hos Illumi har vi en stor faglig stolthed, som vi elsker at bring i spil for at finde den bedste løsning til dig inden for projektets fastsatte rammer. At udfordre os selv fagligt og personligt er i sidste ende det, der gør det sjovt at gå på arbejde.

Gennemskuelighed

Det er meget vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at have os som digital samarbejdspartner. Vores erfaring er, at et gennemskueligt procesforløb og en gennemskuelig økonomisk model er de to vigtigste parametre for, om du vil opleve samarbejdet som trygt og succesfuldt.

Fleksibilitet

Nye gode idéer kan dukke op, eller budgettet kan pludselig blive halveret. Når forudsætningerne ændrer sig, er vi parat til at tilpasse projektet til de nye omstændigheder.

Uforudsete elementer udnytter vi ikke til at gøre projektet unødigt dyrere for dig, ligesom de naturligvis heller ikke skal medføre urimelige omkostninger for os.

Illumi udviser som altid professionalisme og tålmodighed i arbejdet. Funktion og design må til tider vige for hinanden, og nogle gange er der endda et tredje hensyn, der kommer ind og komplicerer tingene yderligere. I god og tæt dialog har vi fundet frem til nogle løsninger, som vi i sidste ende mener, er med til at skabe en god oplevelse for brugerne af aarhusfestuge.dk og vores app. 

Jonas Barfoed, Kommunikationsansvarlig i Aarhus Festuge

Derfor outsourcer vi ikke opgaverne

Al vores kode skrives af Illumi-ansatte, da vi ønsker at have fuld kontrol over kvaliteten af kodebasen samt styr på tidsforbruget og fremdriften i projektet. Det, vurderer vi, skaber de bedste og mest agile projektforløb for vores kunder.

Unødigt store omkostninger forbundet med projektledelse og specificering

En udenlandsk underleverandør vil udvikle præcist det, som er specificeret, fordi denne hverken har kendskab til konteksten, som delleverancen indgår i og ej heller de forretningsmål, som løsningen skal indfri hos kunden. Underleverandøren har derfor ingen forudsætninger for selv at gøre opmærksom på bedre/hurtigere løsninger eller uhensigtsmæssigheder i specifikationen. Hvis man skal have succes med outsourcing, skal alle features og alle processer dokumenteres helt ned i mindste detalje, og ressourcerne hertil vil næsten altid udligne eller overgå den besparelse, man havde håbet ved at outsource.

Stor jobrotation hos underleverandøren

I typiske outsourcing-lande er der ofte meget stor jobrotation. Risikoen for, at der løbende kommer nye udviklere på, er derfor stor. På udviklingen af større forretningssystemer er det særligt et problem, da de løber over lang tid. Den viden og ekspertise, der opsamles, når samme udviklerteam arbejder på opgaven gennem hele projektet, er utrolig værdifuld og letter både den efterfølgende support og videreudvikling af løsningen.

Mere krævende testprocedure

Der kan være større omkostninger forbundet med testproceduren, for at sikre en ensartet kodekvalitet. Flere løbende test og korrekturgange, hvor der kan opstå sproglige barrierer som forårsager fejl, er med til at øge usikkerheden omkring leverancens samlede økonomi.