IT integration

Succesfuld IT integration kræver eksperter med overblik

Stand-alone IT systemer bidrager i sig selv ikke for alvor til at udvikle din forretning. Det er først, når systemerne er godt integreret til hinanden, og data flyder frit mellem virksomhedens siloer, at medarbejderne vil opleve en værdi, der bidrager positivt i de daglige beslutninger og arbejdsprocesser.

Hvad er IT integration?

IT integration også kaldet systemintegration går kort fortalt ud på, at binde dine forskellige IT systemer sammen, så du oplever en sammenhængende digital infrastruktur, der sikrer samspil mellem forskellige forretningsområder og faciliterer datadeling på tværs.

Systemintegration er kritisk for forretningen

For langt de fleste virksomheder og organisationer betyder det reelt 2 ting; for det første effektivisering af arbejdsprocesser og for det andet et langt bedre grundlag at træffe de forretningskritiske beslutninger på.

Fordele ved IT integration

  • Data kan deles og anvendes på tværs af systemer og forretningsområder.
  • Integrerede systemer kan overføre real-time data til rapporter og dashboards.
  • Ingen "dobbelt-data" fordi data kun holdes i ét system, der deles med andre.
  • Data fremstår i en renere form, og risiko for fejl minimeres.

IT integrationsprojekter handler om kommunikation

Et vellykket IT integrationsprojekt er typisk 10% teknik og 90% kommunikation. I sagens natur er der altid flere parter i et integrationsprojekt - nogle gange få og andre gange mange. I udgangspunkt har vi altid en kunde, som ønsker, at eksisterende og nye systemer skal samarbejde om en række opgaver. Udfordringen er, at disse systemer oftest har forskellige leverandører og brugere - både internt og eksternt.

Når to parter har bygget hver sin halvdel, så giver det desværre ikke automatisk ét hele - der er "noget" i midten, som skal få det til at fungere i praksis - og det er denne magiske del i midten, der er hele nøglen til succesfulde integrationsprojekter.

Det helt store kunststykke er derfor at få alle parter til at se integrationsprojektet som en fælles opgave. Hos Illumi tager vi rollen som den mediator, der sikre, at alle parter oplever et godt udbytte af integrationsprojektet og som sikre, at alle mellemregningerne bliver gjort op.

Vi tager initiativ og stiller de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter

Vi har en stålsat vilje til at sætte os i førersædet på et integrationsprojekt og sikre, at alle de nødvendige diskussioner tages, sikre at der etableres testmiljøer, sikre at firewalls og proxyservere er taget ind i ligningen, sikre at aftaler og snitflader fastholdes samt sikre, at alt samlet set kommer i mål. Plus en række andre mellemregninger.

Nøglen er, at vi tager initiativ til den rigtige kommunikation - om de rigtige emner - på de rigtige tidspunkter. Det er en initiativpligt, vi naturligt tager på os, fordi det i sidste ende er det, der sikre værdi for dig som kunde.

Kundeprojekter

Langt de fleste af vores webprojekter indeholder en eller anden form for integration til en 3. parts software. I vores kundefortællinger kan du læse mere løsningen og de særlige integrationer, vi har lavet.

Alle kundeprojekter

Indhold relateret til IT integration

Hos Illumi har vi de fornødne ekspertiser og et godt overblik i forhold til at gennemskue og implementere selv de mest ambitiøse IT integrationsprojekter.