Designprocessen

En god designproces indeholder lige dele nysgerrighed, kreativitet, ledelse og struktur

En god designproces indeholder lige dele nysgerrighed, kreativitet, ledelse og struktur, og det er vigtigt at facilitere henholdsvis det ene og det andet på de rigtige tidspunkter i processen, så både idéudvikling og fremdrift understøttes maksimalt.

Hos Illumi ser vi typisk disse tre kundescenarier, som adskiller sig i forhold til, hvor meget vi som leverandør er involveret i designprocessen.

#1
Kunden kommer med nogle løse tanker og ideer, men har ikke et koncept, en kravspecifikation eller et visuelt design, som vi kan tage udgangspunkt i, og vi starter derfor projektet med en brugerdreven proces, der har til formål at opnå indsigt samt definere en række relevante brugerscenarier.

#2
Kunden kommer med et designbrief, et oplæg til en kravspecifikation og et visuelt design, som vi sammen kvalificerer ved en design-workshop, hvorefter vi udarbejder et UX og UI design.

#3
Kunden kommer med et gennemarbejdet designbrief, en fyldestgørende kravspecifikation og et digitalt design, som vi umiddelbart kan begynde at bygger efter. Her er designprocessen gennemgået inden vi møder kunden, og vi kan forholdsvist hurtigt starte på implementeringen.

Læs her, hvad et godt digitalt design indeholder

”Vi ønskede at gå i luften med et nyt site meget hurtigt. Det betød en intens proces godt båret igennem af effektive designere og udviklere." Marie Gaarden Kommunikationsansvarlig hos Bygholm Landbrugsskole.

Designfaser og metoder

Indledende workshops

Formålet med de indledende workshops er at samle tilstrækkelig viden inden udformningen af den specifikke løsning. Om der er én eller flere workshops, eller om vi laver et 4 dags design sprint, afhænger helt af kundens udgangspunkt.

Efter denne indledende designfase, er det målet, at vi har et klart indblik i pain points, målsætning, målgrupper/personas, behov og krav, eksisterende IT-landskab, brandidentitet og organisationskultur.

User Experience Design

Usability design

I vores løsninger fokuserer vi på at gøre det så let og intuitivt som muligt for brugerne at interagere med løsningen, hvad enten der er tale om et website eller et intranet. Derfor er vores usability design funderet i best practice principper, som brugerne oplever som trygge og genkendelige. Dette kan nogle gange stride imod vores lyst til at innovere og gøre noget helt nyt og anderledes, men ofte undlader vi det, fordi vi ved, at det kan have store konsekvenser for brugeroplevelsen at bryde hjernens mønstergenkendelse, fx når det handler om navigation på et website og anvendelse af ikoner.

Wireframes og prototyper

For at forventningsafstemme med kunden og brugerne af løsningen, designer vi simple og forståelige wireframes til at præsentere foreslåede funktioner, informationsarkitektur og forslag til indhold på et website. De statiske wireframes uploader vi til et online prototype værktøj, som via udvalgte punkter gør det muligt at interagere imellem frames. På denne måde kan prototyperne også bruges til initiale brugertests. Når prototypen er gennemarbejdet, har vi et godt og reelt grundlag for at udvikle et funktionelt user interface.

Visuel identitet

Et brands identitet bliver opfattet og vurderet på et splitsekund. I dette splitsekund skal brandet udtrykke troværdighed og professionalisme samt sikre brand-genkendelighed. Når vi udarbejder en digital visuel identitet for en kunde, er det derfor vigtigt for os at sikre:

  • et samspil mellem virksomhedens logo, bomærke, ikoner, farvepalet, typografi, billedsprog og grafisk stil
  • at virksomhedens særlige kultur, værdier, personlighed manifesterer sig i den visuelle identitet

Særligt det sidste er vigtigt, da vi som forbrugere skarpt og intuitivt vurderer, om der er en overensstemmende identitet, når vi møder virksomheden i forskellige touchpoints. En god digital visuel identitet kan ikke dække over en dysfunktionel kultur eller skrantende økonomi, men det kan give et godt førstehåndsindtryk, hvis første touchpoint mellem en potentiel kunde og brandet er websitet.

User Interface Design

Når funktionaliteter, informationsarkitektur og indhold er på plads og testet, kan vi begynde at klæde det kommende site på i overensstemmelse med den udarbejdede visuelle identitet. 

Vi viser eksempler på, hvordan relevante sider såsom forside, fordelingssider, artikelsider, 404-sider, søgeresultatsider ser ud iklædt den visuelle identitet og foldet ud på forskellige platforme. Ligesom med wireframes samler vi disse sider i en prototype, så kunde og brugere kan teste designet i en browser.

Rentegning og overlevering

Når den visuelle identitet er integreret, udarbejder vi en rentegnet styleguide, der indeholder en liste over alle modulerne vist på forskellige enheder samt dokumentation for, hvordan disse skal opføre sig. Dette dokument benytter vi som grundlag for den efterfølgende implementering.

Modulær designtilgang

For at sikre mest mulig redaktionel fleksibilitet, designer vi altid websites i moduler. Et modul kan for eksempel være et banner, et tekstafsnit, en formular, en kontaktperson m.m. Modulerne designer vi, så de kan indsættes i vilkårlig rækkefølge, uden at det kompromitterer designet.