Introduktion til webtilgængelighed

Når dit website er tilgængeligt, giver du alle besøgende lige mulighed for en god oplevelse. Det er ikke alene godt for de besøgende men også for din forretning

Der har de seneste år været stort fokus på webtilgængelighed (Web Accessibility). Det har bl.a. betydet en række skærpede krav til offentlige organers websites og mobilapplikationer, som for nylig er trådt i kraft.

Men hvad er webtilgængelighed, og kan man som ’ikke offentlig’ instans med fordel følge retningslinjerne for webtilgængelighed? Det kommer vi omkring i denne artikel.

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed betyder kort fortalt, at du gør dit website tilgængeligt for ALLE mennesker herunder brugere med forskellige former for funktionsnedsættelse.

Det betyder også, at dit website skal være tilgængeligt for de hjælpemidler, som brugere med funktionsnedsættelse benytter fx skærmlæsere, eyetrackers, specielle tastaturer mm.

Eksempler på funktionsnedsættelse

  • Visuel
  • Motorisk
  • Hørelse
  • Kognitiv
  • Neurologisk

Hvorfor er det væsentligt?

Langt de fleste af os oplever på et eller andet tidspunkt i vores liv at blive ramt af funktionsnedsættelse i en eller anden form. I de fleste tilfælde er det af midlertidig karakter, som fx når vi brækker en arm og i en periode ikke er i stand til at skrive på et tastatur eller benytte en mus.

Men for ca. 10% af befolkningen er der tale om en permanent tilstand af funktionsnedsættelse, som på forskellig vis besværliggør tilgængeligheden til omverdenen.

I en digital tidsalder, hvor web og internet bliver en stadig stigende del af vores hverdag - herunder uddannelse, arbejde, handel, sundhed mm, kan personer med funktionsnedsættelse let blive afskåret fra at deltage i og bidrage til samfundet på lige vilkår med andre. Derfor er den væsentligste årsag til det øgede fokus på webtilgængelighed, ønsket om at skabe lige muligheder for alle.

Hvad sker der de kommende år?

I Danmark trådte loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer i kraft 8. juni 2018. Loven bliver udrullet i flere faser og den næste deadline er 23. september 2020, hvor ældre websites (offentliggjort før 23. september 2018) skal overholde de nye krav.

Vi ser nogle tendenser, der går i retning af, at den private sektorer i de kommende år, ligeledes bliver mødt med krav om at efterkomme reglerne om et tilgængeligt website.

I USA har der været en markant stigning af sagsanlæg mod private virksomheder, hvor sagsøgeren ikke har været i stand til at benytte en webtjeneste på grund af et handicap.

I 2019 blev det slået fast af United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, at en virksomheds website er ligestillet med det fysiske sted, hvor der bliver stillet en ydelse til rådighed og derfor skal efterkomme retningslinjerne foreskrevet af ADA (Americans with Disabilities Act)

I den Canadiske provins Ontario har AODA (Accessibility for Ontarians with Disabilities Act) stillet krav om, at den private sektor inden udgangen af 2020 skal efterkomme reglerne om web tilgængelighed på lige fod med den offentlige sektor, der havde deadline ved udgangen af 2019.

Vores bud er, at tendenserne vi ser i fx USA og Canada, rammer Danmark i løbet af de kommende år, så den private sektor på lige fod med den offentlige bliver omfattet af et webtilgængelighedskrav – det vil give rigtig god mening.

Større markedspotentiale

Betragter vi webtilgængelighed ud fra et kommercielt perspektiv, ser vi på et markedssegment, som kan blive dit, hvis du evner at skabe en god brugeroplevelse, når brugere med funktionsnedsættelse besøger dit website.

SEO

Dit websites tilgængelighed er ikke en direkte faktor, som Google vurderer dig på i forhold til placering i et søgeresultat. Men mange af de faktorer, du bliver vurderet på, hænger nøje sammen med brugeroplevelsen, og den adfærd brugerne har, når de besøger dit website. Derfor kan et øget fokus på webtilgængelighed indirekte være med til at booste din ranking.

Her er nogle eksempler:

  • Et webtilgængeligt design øger brugervenligheden.
  • Bedre sidetitler er til glæde for både skærmlæsere og dine brugere.
  • Korrekt anvendelse af header-tags giver både skærmlæsere og søgerobotter et bedre overblik over indholdet.
  • Anvendelse af image-alt tekster er en god mulighed for eksponering af søgeord samtid med, det giver billeder en konkret kontekst.
  • Video-transskriptioner er en god mulighed for at booste din ranking på specifikke søgeord fx på YouTube.

Hvordan måles webtilgængelighed?

WCAG er en forkortelse for "Web Content Accessibility Guidelines". WCAG er en international standard for webtilgængelighed udviklet af W3C, som også har udviklet internationale standarder for HTML og CSS.

Retningslinjerne i WCAG omfatter en bred vifte af anbefalinger til at gøre webindholdet mere tilgængeligt.

Hos Illumi bruger vi bl.a. platformen Siteimprove, der indeholder mange værktøjer, der samlet set giver et rigtig godt overblik over et websites performance – herunder også tilgængelighed. Værktøjet måler et websites tilgængelighed op mod WCAG 2.1, som er den nyeste version af standarden.

Har du brug for hjælp til at øge webtilgængeligheden?

En web-strategi med fokus på tilgængelighed for alle, kan have mange fordele for din forretning, og selvom der er tale om to forskellige discipliner, har optimering af webtilgængelighed og SEO grundlæggende en gensidig fordelagtig effekt.

Har du brug for hjælp til at identificere konkrete punkter, der i øjeblikket ikke lever op til kravene og/eller til implementering af forbedringer, så ring til os på 5811 2160 eller skriv til [email protected].

Hvis du vil vide mere

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websider og mobilapplikationer

Digitaliseringsstyrelsens vejledninger om webtilgængelighed

WCAG 2.1 Webtilgængelighedsstandard