Yara

Vi har sammen med Yara udviklet et værktøj til landmænd, der sikrer en ensartet gødskning og potentielt et langt bedre høstudbytte

I forbindelse med at Yara introducerede et nyt garanti-koncept, som skulle sikre kvalitet i leverancen fra fabrikken til landmand, var der brug for et nyt digitalt værktøj.

Løsningen skulle primært kunne håndtere 2 ting; for det første en digital godkendelse af leverancen og for det andet skulle den opsamle data fra spredetests, landmanden udfører inden gødskningen.

Da landmændene ofte bruger mobile enheder i arbejdsrelaterede situationer, var det naturligt at udvikle værktøjet som en Progressive Web App.

Illumi har igennem hele udviklingsprocessen været en seriøs og kompetent samarbejdspartner. Samarbejdet har fungeret upåklageligt, og alt er leveret til tiden og i den forventede kvalitet.

Kristoffer Thomsen, Digital Marketing Manager, Crop Nutrition

Sådan fungerer løsningen

I praksis fungerer løsningen således, at landmanden kontrollerer sin gødningsleverance, registrer sig i appen og registrerer om kvaliteten er tilfredsstillende.

Når det bliver gødningstid, foretager landmanden en spredetest efter videoanvisninger i appen, indtaster resultaterne og får vejledning til at optimere spredningen. Web appen henter lokale vejrdata på testdagen, og fortæller landmanden om vejrforholdene er optimale til den forestående spredetest.

Et værktøj der binder kunder og Yara sammen

Udover vejrforhold er gødningskvaliteten og korrekt indstilling af gødningssprederen væsentlige faktorer for at få det bedste udbytte af sin gødskning. Hvis ikke spredningen er korrekt kan det både fordyre processen, mindske høstudbyttet og forårsage en unødig forurening af miljøet. Derfor er det en løsning som landmændene sætter stor pris på, og et digitalt værktøj, der binder kunder og Yara tættere sammen.

Konceptet for løsningen er udarbejdet i samarbejde med reklamebureauet Envision, som også stået for det visuelle oplæg.

I Yara vægter vi kommunikation og samarbejdet med danske landmænd højt. Med vores nye Yara Plus platform forsøger vi at hjælpe danske landmænd til at opnå størst mulig værdi af vores gødningsprodukter.

Kristoffer Thomsen, Digital Marketing Manager, Crop Nutrition

Mere om specialudviklede forretningssystemer

Vi udvikler forretningssystemer for virksomheder og organisationer inden for uddannelsessektoren, transport- og logistiksektoren, byggesektoren, serviceindustrien og mange flere.

Kundeprojekter

Vores kunder har fået nye markedsmuligheder, fordi vi sammen har skabt egenudviklede digitale platforme, der kan vokse sammen med forretningen, og som ikke besidder nogle af de snærende bånd, som mere standardiseret software kan være præget af.

Alle kundeprojekter