Sådan bruger du søgeord i dine webtekster

keyword

Hvad er søgeord?

Søgeord er de ord og sætninger, du indtaster i søgefeltet på fx Google eller andre søgemaskiner. Sagt på en anden måde, er søgeord de ord eller emner, du ønsker din side skal findes.

Når du har identificeret og udvalgt de søgeord, som skal bidrage med mere kvalificeret trafik til dit website, kan du gå i gang med at producere dit indhold.

Optimer din snippet med søgeord

En snippet er de informationer, som en given søgemaskine vælger at vise om din side i et søgeresultat.

En snippet består primært af en titel (title tag), en url og en metabeskrivelse (meta description). I langt de fleste content management systemer har du mulighed for at definere alle 3 uden at skulle rode i HTML koden.

Læs mere om snippets og SERP

Søgeord i title tags

Et title tag er vigtigt, fordi det er det det første, som bliver vist i din snippet og det, der skal animere folk til at klikke på linket til dit indhold. Et title tag fortæller også søgerobotterne, hvad overskriften for din side er. Den er ikke synlig på dit website, men det er derimod sideoverskriften, som er den læserne ser, når de klikker sig ind på dit indhold.

Brug det primære søgeord i sidens title tag, men match ordlyden med det brugerens søgeintention. Du kan fx formulere et spørgsmål eller et svar, alt efter hvilken søgeintention brugeren har. I udgangspunktet bør et title tag have max 60 karakterer. Er det længere, vil Google formentligt afkorte det i SERP (Search Engine Result Page).

Indsæt søgeord i metatitlen

En god metatitel indeholder som hovedregel dit primære søgeord. Derudover er det en god idé at formulere, hvad man som læser får ud af at klikke på linket til netop din side. Du må også gerne opfordre til handling, som fx ”klik her og…” eller ”læs, hvordan du…”

Hvor lang skal metatitlen være?

Metatitlen skal helst være mellem 50 og 60 anslag inklusive mellemrum. Hvis den er længere, risikerer du, at Google afkorter titlen, hvilket i sidste ende kan betyde, at dit budskab bliver uklart. Holder du din metatitel under 60 anslag, vil Google i 90% af tilfældene vise den fulde titel. Der er studier, der isoleret set viser, at jo længere fremme i metatitlen dit søgeord er, jo bedre placering.

Det faktum har ikke nødvendigvis noget med algoritmen at gøre, men mere sandsynligt er det, at søgerne hurtigere afkoder, om siden er relevant, hvis dit primære søgeord er placeret i starten af titlen. Indirekte har det en betydning, fordi et klart og relevant budskab øger din klikrate.

Søgeord i meta descriptions

En velskrevet og unik meta description relaterer til sidens tema og opsummerer indholdet på en side. Ved også at optimere den til brugernes søgehensigt, kan du forbedre sidens click-through-rate (CTR). Inkluder også en call-to-action (CTA) for, at opfordre til handling og skil dig mere ud ved, at bruge dit primære søgeord.

Hvor lang skal en meta description være?

Undgå at lave en meta description som er for lang(155 karakterer,) og derved bliver beskåret i søgeresultaterne.

Hvis du ikke har defineret din metabeskrivelse, vil Google selv finde noget tekst at sætte ind i en snippet – og det er sjældent et godt resultat, der kommer ud af det.

Søgeord i URL'er

En URL ,der er SEO-venlige, imødeser både brugerne og søgemaskinerne. SEO optimerede URL’er inkluderer kun relevante søgeord, der giver søgemaskinerne en bedre forståelse af indholdet. Kan dette gøres kortfattet, er det absolut en fordel.

En SEO-venlig URL hjælper brugere med at forstå, hvad de kan forvente af det indhold, som møder dem, når de kommer fra søgeresultatsider (SERP). Brugeren skal således kunne kigge på din URL, og forstå hvad siden omhandler.

Søgeord i headings

Brug det primære søgeord i dit H1-tag. Brug ikke flere H1-tags på samme side. Følg en hierarkisk struktur ved brug af flere heading tags (H1-H4). Brug gerne synonymer og semantisk relaterede søgeord. Optimer også dine headings for Featured Snippets og Voice Search. Udform dine headings så de appellerer til dine brugere og deres søgeordshensigt.

Læs mere om søgeord i headings.

Søgeord i brødtekster

Brug det primære, synonymer og semantisk relaterede søgeord naturligt i din brødtekst. Skriv dog altid til dine brugere fremfor til søgemaskiner for at undgå overoptimering. Fokuser på at skabe komplet indhold, hvor du går i dybden med alle undertemaer indenfor sidens tema. Formater også din tekst med fed skrift, punktopstilling, farve og styling, for at gøre det mere iøjnefaldende for brugere.

Søgeord i billedtekster

Et simpelt tip til søgeoptimering af dine billeder, er at overveje deres filnavne. Titlen på selve filen bør indeholde dit søgeord og gerne være indgå i starten af titlen. Det er ikke ligegyldigt, hvad du kander dine billedfiler. Filnavnet skal gerne være sigende i forhold til, hvad der er på billedet og også gerne indeholde et relevant søgeord. Adskil ordene med med en bindestreg, så Google forstår, at der er tale om flere ord. Hvis du anvender underscore, vil Google sammentrække ordene, og meningen går måske tabt.

Giv dernæst billedet en beskrivende ALT-tekst, hvori dine søgeord indgår. Når du bruger krudt på at definere en god ALT-tekst, optimerer du også din side i forhold til webtilgængelighed. En skærmlæser kan ikke forklare, hvad der foregår på et billede, og derfor skal du som redaktør med alt-attributten, tilføre billedet værdi i den kontekst, det indgår i.

Tilføj eventuelt også en caption, der indeholder søgeordet. Caption er den beskrivelse, som vises under billedet.

Søgeord i linktekster

Brug relevante søgeord i dine interne links. På samme måde som i metatitlen og -beskrivelsen, skal du i linktekster forsøge at gøre det tydeligt, hvad man kan forvente at møde, når man klikker på linket.

Relateret indhold