Forstå Facebook algoritmen

I denne artikel giver vi dig en vigtig indsigt i Facebook algoritmen, som du kan bruge til at kvalificere dine opslag til at opnå en bedre placering i dine følgers news feed

Vi kommer ind på Facebooks algoritmer, samt hvordan (og hvorfor) indhold bliver vurderet og rangeret. Men først er det nødvendigt at afklare et par begreber.

Hvad er en algoritme?

En algoritme er en matematisk opskrift til at løse et problem af en bestemt type. I en digital sammenhæng er en algoritme et computerprogram, der kan anvendes til at bestemme fx en rækkefølge eller sortering af en stor mængde data ud fra forskellige definerede regler.

Hvis du fx søger et svar på et specifikt problem på Google, bruges en række avancerede algoritmer til at bestemme, hvad du skal se i dit søgeresultat og i hvilken rækkefølge, de forskellige resultater skal præsenteres.

På samme måde er Facebook algoritmen udviklet til at tilbyde en personaliseret visning af indhold i dit news feed.

Facebook Cover

Hvad er en Facebook algoritme?

Facebook algoritmen definerer, hvad du får vist i dit news feed. Et opslags placering er derfor ikke tilfældigt, men beror på algoritmens beregninger og forudsigelser om, hvad du mon vil finde interessant og relevant at se.

Simpelt forklaret, opsamler Facebook data omkring din adfærd på Facebook. Hvad har du læst, hvad har du klikket på, hvad har du kommenteret og liket osv. Facebook betragter på samme måde dine venners adfærd i forhold til at lade algoritmen beslutte, hvad du skal have vist i dit news feed, samt i hvilken rækkefølge opslagene præsenteres.

Algoritmen skifter konstant, og er over tid blevet mere og mere selvlærende. Den er baseret på Artificial Intelligence, men hvordan den i detaljer virker, er der ikke 100% gennemsigtighed omkring.

Facebook missionen

Fra den spæde start har Facebook haft en mission om at skabe mere værdifulde relationer mellem mennesker, og den mission skal du forstå og lære at ’tappe’ ind i, hvis du som virksomhed vil have succes på mediet.

Efter annoncernes indtog på Facebook har missionen været sværere at styre, og i 2018 foretog Facebook større ændringer af algoritmen for at komme tilbage til kernemissionen om at understøtte interaktionen mellem brugerne gennem personlige opslag. Det betød bl.a., at mange brugere oplevede færre sponsorerede opslag og langt flere ”kattebilleder” fra familie og venner, som vi helt naturligt har en tendens til at engagere os mere med.

Hvad er Facebooks news feed?

Mere end 2 milliarder mennesker over hele verden bruger Facebook. For hver person er der tusindevis af opslag, som potentielt kan vises i hver enkelt persons news feed. Derfor er det nødvendigt med en udvælgelse og prioritering af, hvad du skal se i dit news feed.

De opslag, du ser øverst i dit news feed, har algoritmen besluttet bedst understøtter det overordnede formål om at fastholde kontakten mellem dig og de personer, steder og ting, som betyder noget for dig.

Facebook algoritmen sørger således for at rangere og tilpasse dit feed, så du får en forskelligartet strøm af opslag fra nyhedskilder, virksomheder og fællesskaber, som du har kontakt med på Facebook.

Tusindevis af signaler spiller ind

Der findes flere tusinde signaler, som har betydning for rangeringen af opslagene i et news feed, men overordnet påvirkes rangeringen af disse vigtige signaler:

  • Hvor ofte du interagerer med opslag fra venner, grupper eller sider.
  • Er opslaget en type du ofte interagerer med (video, links, billeder).
  • Antallet af kommentarer, likes, delinger og andre reaktioner, som et opslag har fået.
  • Aktualiteten af opslaget.

Hvordan fungerer Facebook news feed algoritmen?

News feed algoritmen har overordnet 4 ranking faktorer, som er afgørende for et opslags placering.

Lager (Inventory)

Lagret består af alle tilgængelige opslag fra venner, familie, grupper du er medlem af samt alle sider, du følger.

Signaler (Signals)

Signalerne fortæller Facebook noget om værdien af de enkelte opslag.

Aktive signaler handler om engagementet med et opslag. Aktive signaler er delinger (shares), synes godt om (likes) og kommentarer(comments).

De inaktive signaler er læsetid (view time), aktualitet (time posted) og opslagstype (story type).

Forudsigelser (Predictions)

Med udgangspunkt i din færden og generelle brugeradfærd på Facebook, vurderer algoritmen, hvor sandsynligt det er, at du vil interagere med et givent opslag.

Relevansscore (Relevancy Score)

Alle opslag i dit lager tildeles en relevansscore. Det er selvsagt, at denne score kan være forskellig alt efter hvis lager, opslaget er en del af.

FB News Feed Ranking 1

Processen i news feed ranking

I 2021 løftede Facebook for første gang sløret for den algoritme, som definerer et opslags placering i et news feed.

Som nævnt er det en kompliceret algoritme baseret på Artificial Intelligence, som sorterer og filtrerer indholdet i brugernes news feeds. 

Her får du et simpel overblik over processen, der afgør et opslags placering.

  1. Facebooks news feed algoritme definerer dit news feed lager.
  2. Med udgangspunkt i de mange rankingsignaler, tildeler algoritmen hvert opslag i dit lager en score, for til sidst at forudsige, hvor værdifuldt et opslag er for en bruger.
  3. Algoritmen fjerner opslag, som brugeren med stor sandsynlighed ikke vil interagere med, og som ikke passer med de interesser, brugeren har. Algoritmen fjerner også opslag, som er decideret misinformerende, og som kategoriseres som clickbait.
  4. Nu indsnævres listen af opslag yderligere ud fra en betragtning om hvilke opslag, brugeren med størst sandsynlighed vil interagere med.
  5. Det sidste trin i processen er at finde et "sweet spot" mellem forskellige typer og kilder af indhold, som vil få brugeren til at scrolle igennem så mange opslag som muligt.

Betragt Facebook algoritmen som din ven!

For mange SoMe marketingmedarbejdere er det en on-going proces, at holde sig opdateret på algoritmerne, der har betydning for rangeringen af opslag på de forskellige SoMe platforme. Men jo bedre vi forstår algoritmen, der ligger bag, des bedre kan vi producere kvalitetsindhold, som algoritmen anerkender og belønner.

Tid brugt på Facebook opslag, som ingen får at se, er selvsagt en dårlig forretning. Derfor bør du som minimum forsøge at forstå, hvordan Facebook algoritmen fungerer.

Relateret indhold